Det er massevis av grøntområder og trær i Oslo sentrum. Kanskje disse har en uventet effekt på hvor sunne folk føler seg? (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)
Det er massevis av grøntområder og trær i Oslo sentrum. Kanskje disse har en uventet effekt på hvor sunne folk føler seg? (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)

Trær i gaten kan få folk til å føle seg friskere

Bytrær kan henge sammen med hvor frisk man føler seg.

De fleste synes det er fint med trær i byen. En liten naturlomme i en ellers grå og tung bygate.

Men trær er kanskje ikke bare fine å se på. Det kan være at de påvirker hvordan byfolk føler seg.

En gruppe kanadiske og amerikanske forskere ville undersøke om det var noen sammenheng mellom hvor mange trær det er i byen og hvor friske folk følte seg.

Trær og satellitter

Grunnlaget for studien var en stor helseundersøkelse som har blitt gjort i Canada.  Studien var basert på selvrapportering, og svar fra flere enn 30 000 innbyggere i Toronto var med.

Deltagerne skulle vurdere sin egen helse – om de følte seg friske eller syke. Svarene fra undersøkelsen ble også sammenlignet med satellittbilder av nabolagene som deltagerne bodde i, slik at forskerne kunne undersøke hvor mange trær det var der.

Det viste seg at tre-tettheten i nabolaget hang sammen med hvor friske canadierne følte seg. Jo flere trær per kvartal, jo bedre følte folk seg.

Forsøkspersonene skulle også rapportere om faktiske sykdommer de hadde. Det viste seg at folk som bodde i nabolag med flere trær hadde færre av visse helseproblemer, som fedme og høyt blodtrykk.

Sammenheng, ikke effekt

Det er viktig å understreke at forskerne ikke har undersøkt om antall trær gir helseeffekter, enten de er reelle eller opplevde.

De vet altså ikke om trærne er årsaken til helseforskjellene mellom nabolagene, men de spekulerer i om flere trær kan påvirke mange forskjellige faktorer. De viser til tidligere forskning og hevder at trærne kan forbedre luftkvaliteten og gjør det mer innbydende å trene ute.

Inntekt og helse

Det går an å tenke seg at nabolag med flere trær langs veien hører hjemme i de mer velstående bydelene. Helse og inntekt henger sammen, og mange studier har vist at folk med lavere utdanning og dårligere økonomi også har dårligere helse.

Forskerne mener de har klart å kontrollere for disse faktorene, og at de ser en klar sammenheng mellom tre-tetthet og opplevd sunnhet.

Forskerne fant også en annen effekt. Funnene gjelder bare for trær som er plantet langs veien eller stier i nabolaget hvor folk bodde. Forskerne fant ikke helse-sammenhengen i nabolag hvor trærne var mer bortgjemt for folk i hverdagen.

De spekulerer i om folk må se trærne regelmessig for at det skal gi en effekt, hvis det er noen effekt. Det kan også være at trærnes bidrag til luftkvaliteten ikke blir så stor hvis de er lenger unna, skriver forskerne.

Statistikken fra undersøkelsen gir også grunnlag for et regnestykke som forskerne har satt opp:

De hevder at hvis tre-tettheten i et nabolag økes med fire prosent, vil det gi like mye økning i opplevd sunnhet som å tjene 85 000 kroner mer i året.

Referanser:

Berman mfl: Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Nature Scientific Reports, juli 2015. DOI: 10.1038/srep11610. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS