Se nærmere på E. coli-granskere

Det såkalte E. coli-utvalget skal levere sin sluttrapport 1. november. Nå finner du også utvalget på internett.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det regjeringsoppnevnte utvalget har startet et omfattende arbeid med å samle inn informasjon. Så skal denne vurderes og analyseres, opplyser utvalget på sin nettside.

Her presenteres utvalgets mandat, medlemmene det har og informasjon om arbeidets gang.

Klikk her får å se nærmere på E.coli-utvalget.

Utvalget skal evaluere en rekke sider ved hvordan utbruddet av E. coli O103 i Norge sist vinter ble håndtert av myndighetene, industrien og mediene, heter det.

Sluttrapporten skal leveres Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Barn døde

Det er hittil meldt om at 18 personer ble syke etter å ha spist mat som inneholdt E. coli O103 tidligere i år.

16 av disse har vært barn, 10 av barna har utviklet den sjeldne nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), og ett barn har dødd, ifølge utvalgets nettside.

Det 13 medlemmer store utvalget ledes av svenske dr. Stuart A. Slorach. Eneste representant fra Norge i utvalget er advokaten Bergljot Webster.

“Utvalget legger vekt på åpenhet omkring arbeidet, men er naturligvis underlagt gjeldende regler om taushetsplikt m.v. E. coli-utvalget er også interessert i innspill som kan være av betydning for saken”, heter det på nettsiden.

E. coli-utvalget er et uavhengig offentlig organ. Det ble oppnevnt av Regjeringen 12. mai 2006.

Forsidebilde og ingressbilde viser E. coli (lilla) som har festet seg til tarmceller. Foto: Ilan Rosenshine, The Hebrew University, Jerusalem.

Powered by Labrador CMS