Se nærmere på E. coli-granskere

Det såkalte E. coli-utvalget skal levere sin sluttrapport 1. november. Nå finner du også utvalget på internett.

Det regjeringsoppnevnte utvalget har startet et omfattende arbeid med å samle inn informasjon. Så skal denne vurderes og analyseres, opplyser utvalget på sin nettside.

Her presenteres utvalgets mandat, medlemmene det har og informasjon om arbeidets gang.

Klikk her får å se nærmere på E.coli-utvalget.

Utvalget skal evaluere en rekke sider ved hvordan utbruddet av E. coli O103 i Norge sist vinter ble håndtert av myndighetene, industrien og mediene, heter det.

Sluttrapporten skal leveres Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Barn døde

Det er hittil meldt om at 18 personer ble syke etter å ha spist mat som inneholdt E. coli O103 tidligere i år.

16 av disse har vært barn, 10 av barna har utviklet den sjeldne nyresykdommen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), og ett barn har dødd, ifølge utvalgets nettside.

Det 13 medlemmer store utvalget ledes av svenske dr. Stuart A. Slorach. Eneste representant fra Norge i utvalget er advokaten Bergljot Webster.

“Utvalget legger vekt på åpenhet omkring arbeidet, men er naturligvis underlagt gjeldende regler om taushetsplikt m.v. E. coli-utvalget er også interessert i innspill som kan være av betydning for saken”, heter det på nettsiden.

E. coli-utvalget er et uavhengig offentlig organ. Det ble oppnevnt av Regjeringen 12. mai 2006.

Forsidebilde og ingressbilde viser E. coli (lilla) som har festet seg til tarmceller. Foto: Ilan Rosenshine, The Hebrew University, Jerusalem.

Powered by Labrador CMS