Protein avslører eldre kvinners helse

Danske forskere har sporet et protein i blodet hos eldre kvinner. Dette kan avsløre om kvinnene har en økt risiko for å dø de nærmeste årene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Visste du

BDNF blir produsert mange steder i kroppen, og nylig fant man at musklene også produserer stoffet når man trener.

BDNF er kjent for å kunne stimulere veksten av hippocampus i hjernen. Det er et senter i hjernen som vi bruker til å konsentrere oss og lære nye ting med.

Det er også slått fast at demente og depressive mennesker, overvektige og pasienter med sukkersyke (diabetes 2) har et svært lavt nivå av BDNF i blodet.
 

I blodet ditt finnes det et protein som har stor betydning for din fysiske og psykiske helse.

Proteinet heter «Brain-derived neurotrophic factor», BDNF, og det beskytter blant annet hjernecellene våre når de utsettes for skader.

Men mer og mer tyder på at BDNF også spiller en rolle i utviklingen av forskjellige sykdommer.

Det blir nå bekreftet av ny dansk forskning, offentliggjort i Journal of the American Geriatrics Society.

Forskere fra Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet, som ligger under Københavns Universitet, har oppdaget at nivået av BDNF i blodet kan forutsi hvor stor risiko kvinner har for å dø i en høy alder.

– Vi har funnet at 85-årige kvinner som hadde et lavt nivå av BDNF hadde en dobbelt så stor risiko for å dø, sammenlignet med jevnaldrende kvinner som hadde et høyt nivå av BDNF.

Det sier lege, dr.med. og ph.d. Helle Bruunsgaard fra Rigshospitalet, som har vært en del av forskerteamet bak undersøkelsen.

Fire ganger så stor risiko

Bruunsgaard utdyper:

– Hvis vi justerer for de faktorene som kan ha betydning for livslengden, som for eksempel utdannelse, evnen til å greie seg selv og hvilke sykdommer de måtte lide av, blir effekten enda større.

- Da har eldre kvinner med lav BDNF en fire ganger så stor risiko.

Det betyr med andre ord at nivået av BDNF i blodet forteller mye om den allmenne helsetilstanden hos eldre kvinner, uansett hvilke sykdommer de måtte lide av.

– Man kan si at nivået av BDNF er en uavhengig faktor som kan si noe om hvordan den indre tilstanden er hos kvinnene, og forteller noe om hvor stor sjansen er for at de også får oppleve det neste året, sier hun.

Ny helsetest?

Testen vil foreløpig ikke få noen betydning for hvordan man velger å støtte og behandle de eldre.

– Det vi har funnet, er utelukkende interessant fra et forskningsmessig synspunkt og bekrefter at BDNF betyr noe for livslengden.

- Men på lang sikt kan blodtesten kanskje bli et diagnoseredskap for å oppdage sykdommer på et tidlig stadium, for eksempel Alzheimers.

- Da kan man så raskt som mulig sette inn den medisinen som kan forsinke utviklingen av sykdommen, sier Bruunsgaard.

Forskeren understreker at en slik test aldri ville kunne stå alene, men vil suppleres med andre relevante undersøkelser.

Virker ikke på menn

I undersøkelsen har forskerne tatt utgangspunkt i Glostrup Befolkningsundersøgelser, som startet i 1964, hvor de fulgte og fremdeles følger et utsnitt av den årgangen som er født i 1914.

Forskerne fra Rigshospitalet har valgt å følge 188 personer fra de ble 85 år og fram til de ble 90 år gamle.

117 av deltakerne var kvinner og 71 var menn.

Det overrasket forskerne at de ikke så den samme tendensen hos menn. For hos mennene betydde nivået av BDNF i blodet ikke noe for risiko for å dø innen denne perioden.

Det overrasker også Bruunsgaard.

Men noe kan tyde på at BDNF kanskje i høyere grad er en viktig faktor for kvinner enn den er for menn.

En annen undersøkelse, som de danske forskerne har utført i samarbeid med finske forskere og som ble offentliggjort for et år siden, peker også i samme retning.

Her undersøkte forskerne blodet hos personer mellom 50 og 75 år og fant en sammenheng mellom nivået av BDNF og de kognitive funksjonene. Altså evnen til å tenke og bruke kunnskap. Men bare hos kvinnene.

– Vi så en tydelig tendens til at kvinner med et høyt nivå av BDNF bevarte de kognitive funksjonene, men vi så ikke den samme sammenhengen hos menn, sier Bruunsgaard.

Forklaring på at kvinner lever lengre?

På spørsmålet om det kanskje kunne være en av forklaringene på at kvinner i gjennomsnitt lever lengre enn menn, svarer Bruunsgaard:

– Det vet vi ikke noe om, og det er foreløpig ren spekulasjon. Men det er en spennende tanke, og forhåpentligvis er det noe kan lære mer om i fremtiden.

Referanse og lenker

Brain-Derived Neurotrophic Factor Predicts Mortality Risk in Older Women. Journal of the American Geriatrics Society, Volume 57 Issue 8, Pages 1447-1452.

Center for Inflammation og Metabolisme

Profil for Helle Bruunsgaard

______________________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

 

Powered by Labrador CMS