En amerikansk studie fastslår at igangsatt fødsel har fordeler. Også i Norge er det flere enn før som får hjelp til å starte fødselen. Færre går dermed over termin.
En amerikansk studie fastslår at igangsatt fødsel har fordeler. Også i Norge er det flere enn før som får hjelp til å starte fødselen. Færre går dermed over termin.

Mange fordeler ved å sette igang fødsel når den ikke skjer spontant

Gravide som får igangsatt fødsel en uke før termin slipper oftere keisersnitt, ifølge amerikansk studie. Dette er ikke overførbar til norske forhold, mener forsker og overlege ved Oslo universitetssykehus.

Å sette i gang en fødsel før den begynner av seg selv, kan øke risikoen for akutt keisersnitt. Men dette har ikke vært underbygd med solide kliniske studier.

Nå viser en studie fra USA at kvinner som får fødselen satt i gang en uke før termin, har lavere risiko for å måtte ta keisersnitt. Studien er publisert i New England Journal of Medicine.

Men studien er ikke relevant for fødende i Norge, hevder overlege Katariina Laine på fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus. En årsak til det er at keisersnitt er mye mindre utbredt i Norge enn i USA.

Lav terskel for keisersnitt i USA

- Studien er ikke overførbar til norske forhold, mener overlege ved fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus og forsker ved avdeling for obstetrikk og gynekologi ved UiO, Katariina Laine.
- Studien er ikke overførbar til norske forhold, mener overlege ved fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus og forsker ved avdeling for obstetrikk og gynekologi ved UiO, Katariina Laine.

I USA får så mange som en av tre mødre keisersnitt når de skal føde. I Norge ender i underkant av hvert sjette svangerskap i at barnet skjæres ut av magen.

- Hva er grunnen til at keisersnitt er så utbredt i USA? Er det sykehusenes redsel for erstatningskrav hvis noe går galt under fødselen?

- Ja, i USA har man generelt lav terskel for å gjøre keisersnitt. Sykehusene tar ikke ansvar for pasientskader. Fødslene håndteres stort sett av privatpraktiserende gynekologer, som er alene ansvarlig for resultatet. De er redd for rettssaker, sier Laine til forskning.no.

Befolkningen i USA har også mye overvekt, påpeker hun. Overvekt i seg selv gir økt risiko for keisersnitt.

Over halvparten av deltakerne i denne studien hadde BMI på 30-35, i Norge er tilsvarende tall ca 8 prosent, understreker Laine, som også er førsteamanuensis ved avdeling for gynekologi og obstetrikk ved Universitetet i Oslo.

Færre keisersnitt

Studien omfattet mer enn 6 100 kvinner fra ulike deler av USA, som ble delt inn i to grupper.

Kvinnene i den ene gruppen måtte vente på at fødselen startet spontant. I den andre gruppen fikk kvinnene igangsatt fødsel ut fra visse undersøkte kriterier ved uke 39.

Ifølge forskerne valgte de uke 39 fordi barna da er fullbårne og få får premature komplikasjoner.

Færre fikk keisersnitt blant kvinnene som fikk satt i gang fødselen, enn hos kvinnene som måtte vente.

Men forskjellen var ikke så stor. 18,6 prosent i den første gruppen måtte ta keisersnitt, mot 22 prosent i den andre.

Færre andre komplikasjoner

I tillegg ble færre av kvinnene rammet av svangerskapsforgiftning og høyt blodtrykk blant dem som fikk igangsatt fødsel, enn blant dem som måtte vente på at fødselen startet av seg selv.

Her var forskjellene større. Ni prosent i den første gruppen ble rammet av slike komplikasjoner, mot 14 prosent blant dem som måtte vente på naturen.

I tillegg oppga kvinnene som fikk satt i gang fødselen, at de opplevde mindre fødselssmerter, og følte i større grad at de hadde kontroll over fødselsprosessen.

En litt mindre andel av de nyfødte barna i den første gruppen hadde pusteproblemer.

Studien er utført ved Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Ikke overførbart til Norge

Ifølge overlege Katariina Laine på fødeavdelingen ved OUS, er lignende funn kjent fra før.

Laine mener at det er sjelden vi kan bruke amerikanske data på dette feltet, fordi vi har en mye bedre fødselsomsorg i Norge enn i USA.

Bare åtte prosent av førstegangsfødende i Norge må ha keisersnitt når fødselen starter spontant. Det gjelder fødsel rundt termin og når barnet ligger i hodeleie.

Dette utgjør altså godt under halvparten av andelen keisersnitt i den amerikanske studien.

- Dette er veldig lavt og det er bra, sier Laine til forskning.no.

Keisersnitt øker risikoen for infeksjon og gir oftere problemer med at morkaken fester seg feil i livmoren ved fremtidige svangerskap. Det øker risikoen for luftveissykdommer hos de nyfødte, og gir økt risiko for senere overvekt hos barnet.

Blant kvinner som får tvillinger, premature barn eller har barnet i seteleie, er keisersnittandelen på 16 prosent i Norge, ifølge Laine.

Unaturlig å sette igang fødsel før termin

Når fødselen er satt i gang, er keisersnittfrekvensen i Norge 17-20 prosent blant førstegangsfødende ved termin, ifølge data fra Medisinsk fødselsregister. I Norge er altså resultatet omvendt av resultatet i den amerikanske studien.

- Men denne gruppen som har fått fødselen satt i gang i Norge, er ikke en lavrisikogruppe, understreker Laine.

Legene setter bare i gang fødsel ut fra indikasjon om at noe er galt.

Overlege Katariina Laine mener dessuten at de amerikanske forskerne går for langt når de tester igangsettelse allerede før termin, i uke 39.

- Dette er ufysiologisk og unaturlig, og vil bety at hele 60 prosent av førstegangsfødende må vurderes for mulig igangsettelse hvis man skulle innført en slik praksis, sier Laine.

På landsbasis får flere gravide satt igang fødsel nå enn før. Nå gjelder dette over 20 prosent, mot bare 10 prosent for 20 år siden.
På landsbasis får flere gravide satt igang fødsel nå enn før. Nå gjelder dette over 20 prosent, mot bare 10 prosent for 20 år siden.

Færre må gå over tiden i Norge nå enn før

Men for alle norske kvinner som helst vil slippe å gå over termin, har Laine likevel en gladmelding. Langt færre må nå vagge rundt så lenge som 42-43 uker enn for 2o år siden.

- I Norge har vi også begynt å indusere fødsel på tidligere tidspunkt nå enn før, sier Laine.

Mens så mange som ti prosent av gravide fødte i uke 42 for 20 år siden, var andelen nede i fire prosent i 2016.

- Vi endret på praksisen i 2010, forteller Laine. Nå skal gravide følges opp tett når de går over tiden, og mang efår tilbud om igangsatt fødsel allerede en uke over termin.

Færre må gå to uker over fødselstermin i Norge nå enn før.
Færre må gå to uker over fødselstermin i Norge nå enn før.

Retningslinjene for når norske sykehus setter i gang en fødsel når termin er passert, har variert fra sykehus til sykehus. Mange måtte gå minst to uker over termin før man fikk hjelp.

Dårligere fødselsomsorg i USA

I Norge har vi gratis fødselsomsorg til alle, mens man i USA må ha helseforsikring for å få fødselsomsorg.

- De fattigste går ikke til svangerskapskontroller i hele tatt, og dermed oppdager man ikke alvorlige komplikasjoner i tide, påpeker Laine.

USA er det eneste vestlige land hvor mødredødeligheten øker. Også barnedødelighet mellom 22. svangerskapsuke og en uke etter fødsel er høyere i USA enn i Norge, påpeker Laine.

Både mødredødeligheten og barnedødelighet rett før og etter fødsel er verdens laveste i Norge.

Referanse:

W. Grobman mf: Labor Induction versus Expectant Management in Low-Risk Nulliparous Women, New England Journal of Medicine, 9. august 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1800566

Powered by Labrador CMS