Sparketelling kan avdekke lav fosteraktivitet

Telling av spark er en trygg metode for å hjelpe gravide til å oppdage redusert fosteraktivitet tidligere.

 (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)
(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Bakgrunn:

Eli Saastad disputerte 28. mars med doktorgradsavhandlingen «Effects of fetal movement counting – a multi-center randomized, controlled trial».

Hun har i doktorgradsperioden vært ansatt ved Fakultet for helsefag ved HiOA og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Ved at gravide på en systematisk måte følger med på barnets aktivitetsmønster ved å telle spark, kan redusert fosteraktivitet oppdages tidligere.

- Dette kan bidra til at gravide kommer seg til undersøkelse raskere, sier jordmor og forsker Eli Saastad ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hun har nylig skrevet sin doktorgradsavhandling om sparketelling, og har flere års arbeidserfaring med dødfødsler og kvalitetsvurdering av svangerskaps- og fødselsomsorgen.

- Lite liv i magen kan være uttrykk for at fosteret er i en sårbar eller truet tilstand, og risikoen for komplikasjoner er større jo lenger man venter med å oppsøke helsevesenet, påpeker hun.

Beroliger gravide

Det har tidligere manglet forskning på nytteverdien av sparketelling, og det har vært viktig å kartlegge mulige negative effekter av metoden; for eksempel at den gravide kan bli unødig bekymret.

Eli Saastad forsker på fosteraktivitet, og disputerte nylig for doktorgraden ved UiO. (Foto: Sonja Balci/HiOA)
Eli Saastad forsker på fosteraktivitet, og disputerte nylig for doktorgraden ved UiO. (Foto: Sonja Balci/HiOA)

Saastad har derfor sett på effekter av sparketelling blant 1123 gravide ved ni norske sykehus fra 2007 til 2009.

Halvparten av kvinnene som deltok ble instruert i å registrere tiden det tok å kjenne ti bevegelser fra barnet, noe som gjennomsnittlig tar ti minutter. Dette skulle de gjøre en gang daglig i siste tredjedel av svangerskapet.

Studiens øvrige deltagere fulgte det norske programmet for svangerskapsomsorg, hvor sparketelling ikke anbefales.

- Sparketellingen viste seg å stimulere gravides årvåkenhet og følsomhet overfor barnet. Den førte ikke til økt andel konsultasjoner i helsevesenet som følge av bekymring for redusert fosteraktivitet, fremhever Saastad.

I studien ble gravides bekymring kartlagt på ulike måter. 43 prosent i både kontrollgruppen og tellegruppen hadde vært bekymret for lite liv minst en gang i svangerskapet, og 11 prosent var til undersøkelse ved sykehuset på grunn av slik bekymring.

Imidlertid hadde gravide i tellegruppen lavere skår på generell svangerskapsrelatert bekymring, som for eksempel bekymringer knyttet til fødsel og egen helse. 79 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarte at de også ville bruke sparketelling ved neste svangerskap.

Trenger mer forskning

Konklusjonen i avhandlingen er at sparketelling er en nyttig og trygg metode som kan hjelpe gravide til å følge med på barnets aktivitetsmønster.

Mer forskning er imidlertid nødvendig for å finne ut om sparketelling med tallfestede grenser for redusert aktivitet bør anbefales i svangerskapsomsorgen, enten rutinemessig eller bare til gravide med risikosvangerskap.

Det savnes også kunnskap om hva som er normal fosteraktivitet.

- Vi trenger mer forskning for å kunne gi bedre informasjon til gravide. Hovedessensen i vår fosteraktivitetsforskning er å bevisstgjøre den gravide slik at hun bedre forstår hvordan barnet har det, poengterer Saastad.

Hun mener det er behov for flere hjelpemidler, spesielt siden helsemyndighetene har anbefalt å redusere antall svangerskapskontroller.

Powered by Labrador CMS