- Mens venter på sin første kontroll er det lett å ty til allvitende Google. Ofte ender man opp på diverse forum hvor kvinner gir hverandre velmente råd. Dessverre har disse rådene ofte ikke noe faglig belegg. Dette kan gjøre at gravide blir unødvendig skremt, eller tar valg basert på direkte feilinformasjon, skriver Rebecca Solomon. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
- Mens venter på sin første kontroll er det lett å ty til allvitende Google. Ofte ender man opp på diverse forum hvor kvinner gir hverandre velmente råd. Dessverre har disse rådene ofte ikke noe faglig belegg. Dette kan gjøre at gravide blir unødvendig skremt, eller tar valg basert på direkte feilinformasjon, skriver Rebecca Solomon. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Kronikk: Hullet i svangerskaps-omsorgen

Dagens gravide må vente helt frem til uke åtte til tolv før de får sitt første møte med svangerskapsomsorgen. Denne perioden vil for noen være fylt med usikkerhet og plager.

Vil du være med i SafeStart-studien?

Ønsker du å få informasjon om trygg medisinbruk og egenomsorg i svangerskapet?

Bli med i SafeStart, en studie ved Universitetet i Oslo hvor hensikten er å øke livskvaliteten til gravide kvinner.

Kronikkforfatteren er 4. års student på farmasi på Universitet i Oslo, og skal skrive master basert på SafeStart.

I svangerskapsomsorgen i dag er det lagt opp til åtte svangerskapskontroller til og med uke 40. Helsedirektoratet sier de legger vekt på å ikke ha mer kontroller enn nødvendig da det har vist seg å føre til mer negativt enn positivt. Som førstegangsgravid har jeg vært svært fornøyd med kontrollene mine på helsestasjon, og føler meg godt ivaretatt. Likevel mener jeg det er noe som mangler.

Det som mangler er et tilbud i tiden fra du får en positiv graviditetstest og til du blir kalt inn på første svangerskapskontroll. Denne kan komme så sent som i uke tolv. Til tross for at jeg i utdanningen min i farmasi har lært om svangerskap, kropp og spesielt legemidler, så er det vanskelig å holde hodet kaldt når det er snakk om en selv og sitt ufødte barn. Jeg kan ikke la være å tenke at om jeg føler det sånn, hva med gravide som kanskje ikke har lært noe om dette tidligere?

Farlige forum eller en trygg start

Jeg lurer på mye rundt min egen graviditet. Det har vist seg at jeg ikke er alene om det, og at de fleste gravide har mange spørsmål. Mens man da venter på sin første kontroll er det lett å ty til allvitende Google. Ofte ender man opp på diverse forum hvor kvinner gir hverandre velmente råd. Dessverre har disse rådene ofte ikke noe faglig belegg. Dette kan gjøre at gravide blir unødvendig skremt, eller tar valg basert på direkte feilinformasjon.

Akkurat nå foregår det en studie kalt SafeStart hvor gravide kvinner i første trimester kan få muligheten til å få en samtale med farmasøyt i apotek, eller over telefonen. Her kan den gravide ta opp spørsmål om legemiddelbruk, få råd om egenomsorg ved plager, og få tips om bruk av kosttilskudd. Dette vil gi gravide et lavterskeltilbud i tiden mellom positiv test, og frem til første svangerskapskontroll. Jeg er en av masterstudentene som skal arbeide med SafeStart, og jeg skal intervjue studiefarmasøytene om deres erfaringer med å holde disse legemiddelsamtalene.

Alene og usikker

Disse ukene frem til første kontroll kan være en sårbar tid. De fleste rundt vet kanskje ikke at man er gravid, og det kan føles ensomt å bære alene. Ikke minst er det en del usikkerheter man sitter med. Hva kan jeg spise? Hva kan jeg ikke spise? Er disse plagene noe man kan gjøre noe med? Og er dette normalt å oppleve som gravid? Kan jeg ta smertestillende om jeg får vondt i hodet?

Usikkerhet og feilinformasjon kan i verste fall få katastrofale følger. Man vet at det har forekommet tilfeller hvor kvinner har tatt abort fordi de har trodd de har brukt fosterskadelige legemidler som slettes ikke er fosterskadelige.

Fyllesyke uten fyll

Svangerskapskvalme er helt jævlig. Og jeg hadde det bedre enn de fleste. Jeg kastet i hvert fall ikke opp. Likevel var det mer enn ille nok. Det kom kastende over meg i uke seks, og ble boende i meg til uke tolv. Den konstante følelsen av bakrus.

Så mange som åtte av ti gravide opplever svangerskapskvalme. Det kan dukke opp så tidlig som i uke fire, og vare helt til uke 15. Det vil altså si at før man møter helsepersonell på første kontroll kan man ha gått med dette i åtte lange uker.

For lite legemidler brukt

Man ser at mange gravide kvier seg for å ta noe mot kvalmen, og også mot andre plager. Usikkerhet i forhold til hva som er trygt og bruke, og hva som bør unngås kan føre til at mange kvinner lider unødig. En undersøkelse utført på over 200 gravide og ammende viste at nesten halvparten av disse hadde opplevd et problem knyttet til legemiddelbruk.

Det vanligste problemet disse kvinnene opplevde var at de hadde brukt for lite legemidler. Det viste seg at mange hadde opplevd å bli skremt av informasjon de fant på internett.

Alternativt versus tradisjonelt

En annen studie har vist at 22 prosent av norske gravide kvinner har brukt urtepreparater som vi ikke vet sikkert om er trygge. Noen har inntrykk av at planter, urter og alternativ medisin er tryggere å bruke enn tradisjonell medisin.

Det varierer også i befolkningen hva som oppfattes som legemidler og ikke. Noen kan for eksempel tro at Paracet og Ibux ikke er legemidler fordi det kan kjøpes på matbutikken.

Et tilbud for alle i fremtiden?

Det er tydelig at mange gravide trenger et tidligere møte med helsepersonell. Dette møte bør være enkelt for den gravide og arrangere, og det bør være kort ventetid fra den gravide uttrykker ønske om dette, til hun får det.

Gjennom SafeStart-prosjektet vil kvinner få mulighet til å snakke med en farmasøyt om det de måtte lure på om graviditeten sin, slik at de slipper og gå å være redde for hva de kan, og ikke kan gjøre frem til første svangerskapskontroll.

Jeg håper og tror at dette en vakker dag blir et offentlig tilbud til alle som en del av  svangerskapsomsorgen. Her vil kvinnene møte helsepersonell som er eksperter på legemidler, og som gir råd om egenomsorg hver eneste dag på jobb. Tanken er at dette først og fremst vil trygge kvinnene, og forhindre at gravide går med usikkerhet og unødvendige plager frem til første svangerskapskontroll. Dette kan potensielt føre til mindre sykemeldinger, og ikke minst øke livskvaliteten til gravide tidlig i svangerskapet.

Gravide bør slippe og gå å bekymre seg unødig, og heller ikke gå med plager som kunne vært forhindret. Det vil lønne seg for både kvinnen og barnet at mor har det best mulig, og at vi alle får den beste starten på svangerskapet som vi kan få.

Bidra til en bedre svangerskapsomsorg

For at dette en dag skal kunne bli en statlig finansiert tjeneste, trenger vi som gjennomfører studien deltagere. Så min oppfordring til gravide i første trimester er å bli med på denne studien, og bidra til en bedring av svangerskapsomsorgen.

Powered by Labrador CMS