Sjømat kan forebygge fødselsdepresjon

Et høyt innhold av marine omega-3 fettsyrer i blodet i siste del av svangerskapet kan redusere risikoen for fødselsdepresjon. 

Inntak av sjømat, både fet og mager er spesielt viktig for gravide. Foto: (Foto: NIFES)
Inntak av sjømat, både fet og mager er spesielt viktig for gravide. Foto: (Foto: NIFES)

Om studien

Studien er utført på gravide kvinner i Fjell kommune, og er ledet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest, Uni Helse/Uni Research) i samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Prosjektet fokuserer på kostholdets påvirkning på fødselsdepresjon og spedbarns utvikling det første leveåret.

Fødselsdepresjon rammer 10–15 prosent av mødre i Norge, og dette kan påvirke det viktige samspillet mellom mor og spedbarn. Det kan igjen ha effekter på den tidlige sosiale utviklingen hos barnet.

I en ny studie ble innholdet av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA målt i blodet hos gravide kvinner i svangerskapsuke 28. Tre måneder etter fødsel fylte kvinnene ut et skjema for å kartlegge depressive symptomer.

– Vi så at kvinner som hadde lave nivå av omega-3 i svangerskapet hadde flere depressive symptomer etter fødselen. Det indikerer at sjømat kan være med på å forebygge fødselsdepresjon, sier Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør ved NIFES. 

For å kartlegge graden av depressive symptomer i studien ble kvinnene i en test spurt om hvordan de har hatt det de 7 siste dagene.

– Det er viktig å påpeke at ingen av deltakerne i studien var klinisk deprimerte, men de med høyest poengscore kunne være i faresonen for å utvikle fødselsdepresjon, sier Graff.

Alle spiste sjømat

Sjømat inneholder en kombinasjon av næringsstoffer som ikke finnes i så mye annen mat, som marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, jod og proteiner.

Den marine omega- 3 fettsyren DHA er spesielt viktig i graviditet. Fosteret trenger denne fettsyren for utvikling av hjernen, og tapper den gravides lager av marint fett hvis hun ikke sørger for å fylle på. Inntak av sjømat, både fet og mager, er derfor spesielt viktig for gravide.

– Ingen deltakere i studien fikk utdelt måltider, men de spiste i gjennomsnitt ett måltid med sjømat til middag i uken, i tillegg til ett måltid som pålegg, forteller Graff.

Variasjonen i sjømatinntak var imidlertid stor. Flere av deltakerne spiste svært lite sjømat, mens andre spiste flere ganger i uken.

For å se på sammenhengen mellom marine omega-3 fettsyrer i blodet og depressive symptomer ble det brukt en indeks som angir omega-3 nivåer og graden av beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer.

En indeks på åtte prosent gir god beskyttelse mot hjerte- og karsykdom, mens et nivå på under fire prosent gir dårlig beskyttelse.

– I studien så vi en sammenheng mellom denne indeksen og depressive symptomer. Det vil si at de som hadde omega-3 indeks under fem prosent, hadde flere symptomer på depresjon enn de som hadde en indeks over fem prosent, sier Graff.

Både fet og mager sjømat bidrar til marint omega-3

Både fet og mager sjømat bidrar med marine omega-3 fettsyrer. Tidligere forskning har vist at gravide og kvinner i fruktbar alder spiser lite sjømat.

– Det er ofte ikke så mye som skal til for å bedre omega-3 statusen. En liten økning med sjømat i kostholdet er bedre enn ingenting, enten til middag eller som pålegg. Dette kan altså hjelpe til med å forebygge fødselsdepresjon, sier Graff.

Studien ble nylig publisert i Plos One. 

Referanse:

Maria Wik Markhus mfl: Low Omega-3 Index in Pregnancy Is a Possible Biological Risk Factor for Postpartum Depression. Plos One 8(7): e67617. doi:10.1371/journal.pone.0067617

Powered by Labrador CMS