Sot kan gjøre Svalbard varmere

Forskning viser at det finnes sot i både luft og snø på Svalbard. Flere steder er sotnivået så høyt at snøen smelter fortere.

Forsker utfører målinger av sot i snøen på Svalbard. (Foto: Tor Ivan Karlsen /Norsk Polarinstitutt)
Forsker utfører målinger av sot i snøen på Svalbard. (Foto: Tor Ivan Karlsen /Norsk Polarinstitutt)

– Sotpartikler er svarte i fargen som betyr at de effektivt tar opp i seg energien fra solinnstrålingen.

– Økt mengde absorbert energi er det samme som mer varme, og det øker hastigheten på snøsmeltingen, forklarer forsker Sanja Forsström fra Norsk Polarinstitutt.

Mest i øst

Mesteparten av sotutslippene på Svalbard transporteres med vind- og trykksystemer nordover fra tett befolkede områder på lavere breddegrader. Forskerne finner at det er mer sot i snøen på Øst-Svalbard enn i snøen på Vest-Svalbard.

Sanja Forsström fra Norsk Polarinstitutt under feltarbeid på Svalbard. (Foto: Christina Alsvik Pedersen/Norsk Polarinstitutt)
Sanja Forsström fra Norsk Polarinstitutt under feltarbeid på Svalbard. (Foto: Christina Alsvik Pedersen/Norsk Polarinstitutt)

Dette forklarer de med at snøen på den østre siden av Svalbard oftere dannes i luften som har passert over utslippsområder i Sibir og Europa.

Etter at luftmassene har reist over Polhavet er luften hevet når den ankommer Svalbard. Hevingen medfører nedbør som snø.

Vest-Svalbard mottar mest snø fra luftmasser transportert fra Nord-Amerika og over stormfulle Nord-Atlanteren, og eventuelle sotpartikler derfra er mest sannsynlig avsatt med regn- og snøfall på veien.

Sotmålingene i luft er utført på Norsk Polarinstitutts atmosfæriske overvåknings-stasjon, Zeppelinstasjonen, ved Ny-Ålesund. Herfra kan forskerne ved hjelp av en modell se hvilke geografiske områder utslippene kommer fra.

Referanse:

Forsström, Ström, Pedersen, Isaksson & Gerland (2009), Elemental carbon distribution in Svalbard snow, Journal of Geophysics Res., 114, D19112, doi:10.1029/2008JD011480.

Powered by Labrador CMS