"Voksen-PISA" på gang

Det er ikke bare barna som skal testes. Nå skal OECD også finne ut hvor gode voksne er til lesing, læring, og andre ferdigheter som er nyttig for arbeidsliv og økonomi.

Publisert

PIAAC

Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse er den mest omfattende internasjonale undersøkelsen av voksnes ferdigheter som noensinne er gjennomført.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) står bak initiativet.

OECD har tidligere kartlagt barns læreevner gjennom den mer kjente PISA-undersøkelsen.

Denne gang skal organisasjonen kartlegge lese- og læreevnen blant voksne.

- Undersøkelsen kan gi innsikt i hvordan ferdighetene og kompetansene påvirker den sosiale og økonomiske situasjonen både for enkeltindivid og for landene.

Det sier prosjektleder Elisabeth Rønning i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I høst gjennomfører SSB den norske delen av undersøkelsen, der 5000 personer i alderen 16-65 år vil bli intervjuet.

Også dataferdigheter

Total skal 130.000 personer fra 26 land delta.

De skal undersøke lese- og tallferdighetene til de voksne nordmennene, og evnen til å løse oppgaver ved hjelp av PC.

- Undersøkelsen vil samle inn et vidt spekter av informasjon om menneskene i undersøkelsen, også hvordan de får brukt ferdighetene sine i arbeidslivet, hjemme eller i lokalmiljøet, sier  Rønning.

Internasjonalt sammenlignbare nye data

Undersøkelsen skal gi internasjonalt sammenlignbare data som kan brukes til å analysere sammenhenger mellom en persons utdannings- og arbeidserfaring med deres arbeidsmarkedstilknytning og faktiske ferdigheter.

- Når resultatene foreligger i 2013 kan Norge sammenligne seg med blant annet Danmark, Sverige, Finland, Frankrike, Polen, USA, Japan og Australia, forteller Rønning.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Viktig for økonomien?

Hensikten med undersøkelsen er å måle ferdigheter og kompetanser som kreves av mennesker for å ta del i samfunnslivet og for at økonomien skal gå godt.

Dataene som samles inn vil blant annet bli brukt av myndigheter og forskere i inn- og utland.

- Dette er helt ny kunnskap. Et av målene med undersøkelsen er å hjelpe myndighetene til bedre å forstå hvordan utdanning og opplæringssystemer kan utvikle disse ferdighetene, presiserer Rønning.