Mange gode søknader avslås

Ved Forskningsrådets hovedsøknadsfrist 6. juni kom det inn i alt 859 søknader om midler til arrangementer og frittstående prosjekter.

Publisert
"Diagrammet viser andelen innvilgede søknader fordelt på fagfeltene."
"Diagrammet viser andelen innvilgede søknader fordelt på fagfeltene."Det er gjennomgående for alle fagfelt at andelen som får innvilget støtte, er lav: bare rundt 10-18 prosent av søknadene unngår avslag (se diagrammet).

Andelen blir enda lavere når arrangementsstøtte holdes utenom.

I søknadsbehandlingen ligger hovedvekten på kvalitet. Det er imidlertid ikke mangel på gode søknader som gir den lave innvilgelsesprosenten, men begrensede midler til frittstående prosjekter. Det fører til at mange svært gode søknader må avslås.

- Vi gir mange avslag på søknader som har oppnådd karakterer mellom 5 og 7 på en skal fra 1 til 7, forteller direktør for Divisjon for vitenskap Anders Hanneborg, som legger til at det er med tungt hjerte disse søknadene må avslås.

Hans budskap er natur­lig nok at det trengs mer midler til frittstående prosjekter.