En notis fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - les mer.

– Det er behov for mer kunnskap om senskader etter stråleterapi, og vi tror at det nasjonale systemet for overvåking på sikt vil kunne bidra til dette, sier Eva Friberg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). (Foto: create jobs 51 / Shutterstock / NTB scanpix)
– Det er behov for mer kunnskap om senskader etter stråleterapi, og vi tror at det nasjonale systemet for overvåking på sikt vil kunne bidra til dette, sier Eva Friberg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). (Foto: create jobs 51 / Shutterstock / NTB scanpix)

Bruken av stråling i helsevesenet skal overvåkes nasjonalt

Publisert

Fra nyttår må alle sykehus som bruker stråling til diagnostikk eller behandling av pasienter rapportere bruken til Norsk pasientregister. Målet er at den unødvendige bruken av stråling i helsevesenet skal gå ned og at pasientene får riktig stråledose.

Det nye nasjonale systemet skal overvåke hvor mye stråling du får når du tar røntgen og CT, går gjennom nukleærmedisinske undersøkelser eller behandles med stråleterapi.

Denne typen stråling er et uunnværlig hjelpemiddel ved diagnostikk og behandling av syke mennesker, men strålingen kan også føre til kreft senere i livet. Kreftrisikoen øker med økende stråledose.

Det er store geografiske variasjoner i bruken av stråling i helsevesenet og stråledosene for en og samme undersøkelse varierer enormt, viser nasjonale kartlegginger som DSA har gjort. I tillegg har Riksrevisjonen avdekket at en stor del av røntgenundersøkelsene på sykehusene har liten eller uklar nytteverdi. Dette indikerer at det kan være et overforbruk av røntgenundersøkelser i Norge.

For å få bedre oversikt over strålebruken, er det nå kommet et nytt krav i strålevernforskriften som pålegger sykehus og røntgeninstitutt å rapportere inn antall undersøkelser og stråledoser til et nasjonalt register.

– De store variasjonene i bruken av stråling i helsevesenet viser at vi trenger å overvåke dette feltet nasjonalt og at vi fremdeles har en jobb å gjøre for å få ned unødvendig bruk av stråling i helsevesenet, sier fagdirektør Eva Friberg i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).