Krevende oversettelse av fagtekster

Oversettelse av fagtekster er en prosess som krever høy bevissthet og et bredt kompetansespekter. Gode oversettere har spesialistkunnskap på linje med den leger og jurister har, fastslår språkforsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Forestillingen om at oversettelse, og da spesielt fagoversettelse, er en automatisk prosess som nærmest kunne blitt utført av roboter eller dataprogram er helt feil, sier Professor Riitta Jääskeläinen, Professor i engelsk ved Universitetet i Joensuu.

Gjennom eksperimentelle studier har professor Jääskeläinen kartlagt nøyaktig hvilke valg, problemstillinger og utfordringer oversettere står overfor i selve oversettelsesprosessen.

Høyttenkning

Jääskeläinen har i sine undersøkelser benyttet seg av såkalte Think Aloud Protocols (TAPs), hvor oversetteren kontinuerlig reflekterer over og loggfører sine egne valg under oversettelsesprosessen.

Jääskeläinens funn viser at oversettelsesprosessen er komplisert og ulineær, samtidig som den forutsetter at oversetteren behersker flere kompetanseområder.

- Forestillingen om oversettelse som en automatisk prosess, hvor resultatet kun er et språklig biprodukt, er bare tull.

- Det viser seg at gode oversettere kjennetegnes av at de hele tiden er bevisst på sine egne valg, og hele tiden må forholde seg til ulike problemstillinger for å best kunne kommunisere meningsinnholdet i tekst, forklarer professoren.

- Det holder ikke at oversetteren behersker fagområdet teksten handler om, og språkene det oversettes mellom.

- Gode oversettelser krever også kjennskap til både kultur og kontekst, samt et fast grep om hvem leseren er og hva som er viktig for leseren.

Selvkritiske oversettere

Et trekk som er gjennomgående i Jääskeläinens studier, er at graden av selvkritikk og refleksjon over egne valg stiger i takt med oversetterens kompetansenivå.

"Riitta Jääskeläinen, professor i engelsk ved Universitetet i Joensuu."
"Riitta Jääskeläinen, professor i engelsk ved Universitetet i Joensuu."

- Oversettere med lav kompetanse reflekterer relativt sett lite over sine egne oversettelser, og er relativt lite selvkritiske, forteller hun

- Oversettere med høyere kompetansenivå, som igjen er tett knyttet til utdanningsnivå, reflekterer langt mer over sine egne valg i oversettelsesprosessen og er langt mer kritiske til sine egne oversettelser.

- Dette fører igjen til bedre oversettelser, forklarer språkprofessoren.

Statusøkning

Jääskeläinen mener at hennes funn tydelig viser at oversettelsesyrket krever høy grad av spesialisert kunnskap og kompetanse.

Hun argumenterer videre at kompetansenivået som kreves av oversettere står i sterk kontrast til den relativt lave statusen som profesjonen nyter.

Som en del av Fagspråkkonferansen 2008 ved NHH holdt professor Riitta Jääskeläinen foredraget “Can experimental translation studies offer something to practising translators?”

Powered by Labrador CMS