Saken er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - Les mer

Krevende oversettelse av fagtekster

Oversettelse av fagtekster er en prosess som krever høy bevissthet og et bredt kompetansespekter. Gode oversettere har spesialistkunnskap på linje med den leger og jurister har, fastslår språkforsker.
24.2 2008 05:00

- Forestillingen om at oversettelse, og da spesielt fagoversettelse, er en automatisk prosess som nærmest kunne blitt utført av roboter eller dataprogram er helt feil, sier Professor Riitta Jääskeläinen, Professor i engelsk ved Universitetet i Joensuu.

Gjennom eksperimentelle studier har professor Jääskeläinen kartlagt nøyaktig hvilke valg, problemstillinger og utfordringer oversettere står overfor i selve oversettelsesprosessen.

Høyttenkning

Jääskeläinen har i sine undersøkelser benyttet seg av såkalte Think Aloud Protocols (TAPs), hvor oversetteren kontinuerlig reflekterer over og loggfører sine egne valg under oversettelsesprosessen.

Jääskeläinens funn viser at oversettelsesprosessen er komplisert og ulineær, samtidig som den forutsetter at oversetteren behersker flere kompetanseområder.

- Forestillingen om oversettelse som en automatisk prosess, hvor resultatet kun er et språklig biprodukt, er bare tull.

- Det viser seg at gode oversettere kjennetegnes av at de hele tiden er bevisst på sine egne valg, og hele tiden må forholde seg til ulike problemstillinger for å best kunne kommunisere meningsinnholdet i tekst, forklarer professoren.

- Det holder ikke at oversetteren behersker fagområdet teksten handler om, og språkene det oversettes mellom.

- Gode oversettelser krever også kjennskap til både kultur og kontekst, samt et fast grep om hvem leseren er og hva som er viktig for leseren.

Selvkritiske oversettere

Et trekk som er gjennomgående i Jääskeläinens studier, er at graden av selvkritikk og refleksjon over egne valg stiger i takt med oversetterens kompetansenivå.


“Riitta Jääskeläinen, professor i engelsk ved Universitetet i Joensuu.”

- Oversettere med lav kompetanse reflekterer relativt sett lite over sine egne oversettelser, og er relativt lite selvkritiske, forteller hun

- Oversettere med høyere kompetansenivå, som igjen er tett knyttet til utdanningsnivå, reflekterer langt mer over sine egne valg i oversettelsesprosessen og er langt mer kritiske til sine egne oversettelser.

- Dette fører igjen til bedre oversettelser, forklarer språkprofessoren.

Statusøkning

Jääskeläinen mener at hennes funn tydelig viser at oversettelsesyrket krever høy grad av spesialisert kunnskap og kompetanse.

Hun argumenterer videre at kompetansenivået som kreves av oversettere står i sterk kontrast til den relativt lave statusen som profesjonen nyter.

Som en del av Fagspråkkonferansen 2008 ved NHH holdt professor Riitta Jääskeläinen foredraget “Can experimental translation studies offer something to practising translators?”

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse