Hvordan blir barnet forstått i barnehagen?

Et nytt observasjonsskjema for kartlegging av sosial atferd hos barnehagebarn skal gjøre det enkelt å fange opp de barna som sliter med sosial mestring.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På samme måte som TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) brukes for å kartlegge språklig mestring hos barna i barnehagene, skal det nye skjemaet “ALLE MED” brukes for å kartlegge den sosiale mestringen.

- Vi håper og tror at dette materiellet vil komme til god nytte i barnehager rundt om i landet, sier førsteamanuensis Inger Kristine Løge hos Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Stort behov

Løge har selv vært med på å utvikle skjemaet i et samarbeid mellom Egersund kommune og Senter for atferdsforskning. Etter selv å ha forsket på sammenhengen mellom språk og atferd, mener Løge det er et stort behov for denne typen observasjonsskjema i barnehagene.

- De barna som sliter med sosial mestring sliter også veldig ofte med språklig mestring. Det går begge veier, sier Løge og fortsetter:

- Det er viktig at vi klarer å fange opp de barna som trenger ekstra oppfølging så tidlig som mulig. Vi må ta tak i det barna sliter med før problemene blir store.

Praktisk nytte

Det nye observasjonsskjemaet er et resultat av forskning omgjort til praksis. Torill Waldeland, spesialpedagog og logoped ved Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Egersund, har stor tro på det nye observasjonsverktøyet, nettopp fordi det har en praktisk nytteverdi.

- Observasjonsspørsmålene i skjemaet tar utgangspunkt i praksis fra barnehagene. Skjemaet er blitt til i samarbeid med pedagogene som jobber direkte med barna i barnehagene, i tillegg til at det er forankret i forskning. Det er et bra utgangspunkt, sier hun.

Positiv respons

I løpet av tre år har over 450 barn i Egersund vært med i utprøvingen av skjemaet. Responsen fra foreldre har vært svært positiv.

- Jeg opplever at observasjonsskjemaet er lett å forstå, samtidig som det engasjerer meg. Jeg synes det forteller meg mye om hvordan barna mine har det. Det føles betryggende, sier Mette Tollefsen Skeie, mor til to barnehagebarn i Egersund.

- Mange foreldre og førskolelærere synes det på høy tid at dette kommer. Foreldrene er ofte imponert over at barnehagene jobber så systematisk, mens førskolelærerne gir tilbakemelding om at de opplever at observasjonsskjemaet gir dem trygghet i arbeidet, sier Waldeland.

Visuell sirkel

Observasjonsmateriellet, som nå er tilgjengelig for alle barnehager, består av to deler som synliggjør barnets utvikling på en visuell og lettfattelig måte.

- Gjennom å fargelegge felter for alder innenfor hver kategori i en sirkel får barnehagepersonellet kartlagt barnets språkutvikling, barnets lek, den sosio- emosjonelle utviklingen, hverdagsaktiviteter og trivsel, samt den sansemotoriske utviklingen, forklarer Løge, og konkluderer:

- ALLE MED er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Nå kan alle snakke samme språk, sier Løge, som vil forske mer på språk og atferd i barnehagen nå som datamaterialet blir større enn noen gang før.

Du kan se og lære mer om ALLE MED og sammenhengen mellom språk og atferd ved å ta en titt på minidokumentaren Når barnet ikke blir forstått
.

Du kan også lese mer om ALLE MED og sammenheng mellom språk og atferd på Senter for atferdsforsknings nettsider.

Powered by Labrador CMS