Samsyting ikke sunt for jenter

Tilbringer jentungen timevis med venninnene, i tette samtaler om livets besværligheter? Vær på vakt. Slik samklaging kan føre til flere problemer, mener amerikanske forskere.

Oppveksten er ei tøff tid, og det kan føles fint å ha en kamerat man kan klage over tilværelsen med. Men samsytingen er ikke nødvendigvis så sunn. Ny forskning viser at dyptgående diskusjoner om problemer rett og slett kan gjøre dem verre.

Sammenhengen gjaldt spesielt for jenter.

- Disse funnene er interessante fordi jentenes intensjon ved å diskutere problemer kan være å gi eller søke positiv støtte. Men disse samtalene ser ut til å bidra til mer depresjon, sier Amanda J. Rose fra University of Missouri, Columbia.

Undersøkte barn og ungdom

Rose og kollegaene hennes fulgte 813 barn og unge i tredje, femte, sjuende og niende klasse, i en seks måneder lang studie.

Målet var å finne ut om det å gruble over problemer sammen med venner hadde noen sammenheng med depresjon og angst. Forskerne ville også vite om samsytingen styrket vennskapene til unge jenter og gutter.

Resultatet tydet på at svaret var ja i begge tilfeller for jentene.

Pluss og minus

Forskningen tydet på at det å dele problemene med kammeraten forbedret kvaliteten på vennskapet, og økte følelsene av nærhet både hos gutter og jenter. Men for jentene så det ut til at nærheten også hadde en skyggeside.

Venninner som grubler over problemer sammen hadde sterkere symptomer på depresjon og angst, som i sin tur førte til mer samklaging.

Foreløpig er ingen helt sikre på hva som kan være grunnen til forskjellen.

Rose og kollegaene spekulerer på om jentenes måte å gruble over vanskelighetene sine kanskje kan være forbundet med større følelsesmessige problemer. Jentene kan for eksempel være mer tilbøyelig til å ta personlig ansvar for besværlighetene.

Uansett kan det være en idé å holde et lite øye med jentene, mener forskerne. Det at poden har nære venninner trenger ikke beskytte mot risikoen for depresjon og angst.

Referanse:

A. J. Rose, W. Carlson & E. M. Waller, Prospective Associations of Co-Rumination With Friendship and Emotional Adjustment: Considering the Socioemotional Trade-Offs of Co-Rumination, Developmental Psychology, 2007, vol. 43, nr. 4, s 1019-1031.

Powered by Labrador CMS