Samfunnsvitenskap er også nyttig

Ikke bare naturvitenskapene er nyttige, mener den amerikanske antropologen H. Russell Bernard.

Samfunnsvitenskapene har gitt oss blant annet meningsmålinger, markedsføring, kartlegging av forbrukere, ledelsesteorier, forsikring og folkehelseprogrammer, skriver han i en artkkel i tidsskriftet Proceedings of The National Academy of Sciences.

Det er få som kjenner til at samfunnsvitenskapen har gitt oss disse verdifulle bidragene, som dominerer hverdagen vår, mener Bernard. (forskning.no/ac)