Saken er produsert og finansiert av Statistisk sentralbyrå - Les mer

Flere fullfører mastergraden

Siden Kvalitetsreformen har Norge hatt en markant økning i antall fullførte mastergrader. I studieåret 2006/2007 økte antall fullførte mastergrader med hele 24 prosent fra året før.
8.6 2008 05:00


 

Det er en ny statistikkanalyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser denne økningen, noe som står i kontrast til perioden fra midten på 1990-tallet og frem til 2003.

Da var det en utflating i antall fullførte grader på høyere nivå.

Faktisk viser statistikken at det aldri har vært registrert så mange fullførte mastergrader på et studieår som i 2006/2007.

Kortere studietid

- Vi har ikke analysert årsaken til denne økningen, men vi vet at studietiden ble kortere med reformen, sier rådgiver Alice Steinkellner i SSB.

Hun opplyser at Kvalitetsreformen blant annet medførte at mange seksårige hovedfagsutdanninger ble redusert med ett år, og utdanningene ble kalt mastergrader.

24 prosent økning

Fra studieåret 2005/06 til studieåret 2006/2007 var det en økning på hele 24 prosent. Dette utgjør den største økningen fra et år til et annet i hele tidsperioden 1990 til 2007.

Over 2 000 flere fullførte en utdanning på mer enn fire år i 2006/2007.

Universitetene uteksaminerer flere

Totalt fikk landet tilført om lag 34 500 uteksaminerte kandidater på universitets- og høgskolenivå i løpet av studieåret 2006/2007. Det ble fullført 1 800 flere utdanninger enn i 2005/2006, og det var universitetene som stod for økningen.

- Det er hovedsakelig utdanninger på mer enn fire år som har økt, det vil stort sett si mastergrader. Av økningen på 1 800 universitetsutdanninger er over 1 400 mastergrader, opplyser Steinkellner.

Totalt ble det fullført 17 prosent flere utdanninger ved universitetene.

Nedgang ved høgskolene

SSBs analyse viser også at de statlige høgskolene registrerte en liten nedgang med 78 færre uteksaminerte. Gruppen ”andre høgskoler” hadde en økning på 4 prosent, som utgjør 162 flere fullførte utdanninger.

Men sett under ett hadde alle høgskolene en liten nedgang på 38 fullførte utdanninger.

Flere kvinner fullførte

Om lag 21 500 kvinner og 13 000 menn fikk sine vitnemål i 2006/07. Kvinneandelen blir lavere desto høyere graden er, og blant doktorgradskandidatene var flertallet menn med 58 prosent.

- Men når det gjelder fullførte utdanninger av inntil fire års varighet og utdanninger på mellom fire og seks år, er kvinneandelen høyest, presiserer Steinkellner.

Kvinneandelen for disse utdanningene var henholdsvis 65 prosent og 56 prosent.

Stor økning på økonomiske og administrative fag

Ser vi på utviklingen innenfor de forskjellige fagområdene de siste ti årene, økte antall fullførte mastergrader mest innen økonomiske og administrative fag.

I 1996-97 ble det innenfor dette fagområdet fullført 200 utdanninger på mer enn fire år, mens det ti år senere ble fullført 1 200.

Lenke:

Les mer på SSBs hjemmesider: 
Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2006/07

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse