Mobbeprogrammet Zero til Latin-Amerika

Mobbeprogrammet Zero blir anbefalt som et av fem europeiske program mot mobbing i spansktalende land i Latin-Amerika. Zero er eneste anbefalte program fra Norge.

Mobbeprogrammet Zero, utviklet av forskere ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger, ble anbefalt for spansktalende land under en konferanse i Cartagena de Indias i Colombia i sommer.

Konferansen var i regi av det internasjonale prosjektet EUROsociAL, et samarbeidsprosjekt mellom EU og latinamerikanske land, ledet av Frankrike, Spania og Italia.

Prosjektet EUROsociAL har flere fokusområder. Utdanning er et av hovedområdene, med mobbing og vold i skolen som et undertema.

Målet med samarbeidsprosjektet på tvers av kontinenter er å få land i ulike deler av verden til å lære og dra nytte av hverandres kunnskap.

Stor interesse

- Myndighetene i Latin-Amerika som deltok på konferansen, viste stor interesse for Zero, forteller Rosario Ortega Ruiz, professor og leder av Department of Education ved Universitetet i Cordoba i Spania.

- Blant landene som deltok på konferansen var Mexico, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Uruguay, Venezuela, Guatemala og Peru, forteller hun.

Ortega Ruiz har selv vært med å skrive anbefalingene i rapporten “Management of the educative centres in violence contexts: prevention, attention and pacific resolution of the conflict”.

Gode eksempler

I rapporten blir totalt ti programmer fra Europa presentert. Zero er blant de fem beste av disse.

- Det er gode eksempler til etterfølgelse vi vil ha fram. Både forebygging og håndtering har vært viktige momenter i vurderingen, sier Ortega Ruiz, og utdyper:

- I tillegg til Zero fra Norge, anbefales tre spanske programmer, tre italienske og to internasjonale samarbeidsprosjekter, deriblant Vista-prosjektet der Senter for atferdsforskning også er med, forteller Ortega Ruiz.

Dobbelt opp

- Dette er stort. Vi er veldig stolte over at Zero er vurdert som et av de fem beste programmene fra Europa som blir anbefalt til Latin-Amerika, sier Erling Roland, senterleder ved Senter for atferdsforskning ved UiS.

Han er også stolt over at Zero-programmet i tillegg er anbefalt av ekspertgrupper overfor norske myndigheter. I den ferske rapporten “Forebyggende innsatser i skolen” kommer begge senterets programmer på lista over anbefalte program.

- Det er flott å se at Zero kan brukes både i Norge og utlandet i arbeidet med å få slutt på mobbing, sier han.

Vil samarbeide

Ruiz Ortega tror flere av de spansktalende landene vurderer å ta i bruk Zero i sitt land, og at de vil komme til å knytte bånd til Stavanger.

- Vi ser fram til eventuelle samarbeid med de spansktalende landene. Det er flott hvis vi kan dele vår kunnskap med dem, sier Roland.

De 18 landene i Latin-Amerika som er med i EUROsociAL er Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Colombia, Ecuador, Peru, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay og Venezuela.

Powered by Labrador CMS