Professor Hans-Kristian Hernes fra UiT, Sven-Roald Nystå fra Árran lulesamsisk senter, professor Ken Coates fra University of Saskatchewan, og senterleder Else Grete Broderstad ved Sesam, UiT. (Foto: Stig Brøndbo)
Professor Hans-Kristian Hernes fra UiT, Sven-Roald Nystå fra Árran lulesamsisk senter, professor Ken Coates fra University of Saskatchewan, og senterleder Else Grete Broderstad ved Sesam, UiT. (Foto: Stig Brøndbo)

Nytt fra akademia: Masterprogram skal skape nye jobber i nord

UiT Norges arktiske universitet og University of Saskatchewan i Canada strter et internasjonalt masterprogram som skal bidra til nyskaping og vekst i nordlige lokalsamfunn.

Publisert

Klimaendringer og globalisering kan skape store forandringer i nordområdene.

– Globale aktører innen sjøfart, olje og gass, mineralindustri, fiskeri og turisme vil bli enda mer interessert i Arktis, sier instituttleder Else Grete Broderstad ved Senter for samiske studierved UiT.

– Derfor er det viktig at lokalsamfunnene i nord blir best mulig forberedt slik at de kan være med på å legge premissene for den utviklingen som kommer. Vi ønsker å bidra til å bygge kunnskap, ikke bare i lokalsamfunn og offentlig sektor, men også hos næringslivet, sier hun.

Programmet ønsker å rekruttere folk som jobber i offentlig sektor, i næringslivet eller i organisasjoner.

Fordi studentene bor spredt både i Canada og i Norge, vil mesteparten av undervisningen foregå online. I tillegg blir det studieturer hvor de norske studentene først drar til Canada, så kommer canadierne til Norge.

Første studentopptak er våren 2015 med studiestart til høsten for 15 studenter i Norge og 15 studenter i Canada.

Les mer om det nye masterprogrammet GENI hos UiT.