Slik ser medisindispenseren Pilly ut.  (Foto: Sintef)
Slik ser medisindispenseren Pilly ut. (Foto: Sintef)

Medisinautomat gir håp om riktigere medisinbruk

I Bærum kommune har 16 eldre prøvd ut automatisk utdeling av medisiner hjemme i stua. Resultatet er riktig medisinbruk og trygghet for brukeren.

Om prosjektet

Utprøving av medisindispensere i Bærum kommune er et pilotprosjekt under «Trygghetspakken» som støttes av Regionalt Forskningsfond.
Målet er å prøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger som kan gi nyttig kunnskap til realisering.
Bærum kommune har testet ut 10 dispensere i tett samarbeid med leverandøren Dignio AS og Sintef. UiO har også bidratt i forskningen.
Erfaringer fra bruk ble innhentet gjennom intervju av brukere og ansatte – i tillegg til en spørreundersøkelse blant ansatte.

For hjemmetjenesten er det krevende å rekke rundt på hjemmebesøk til alle de oppsatte brukerne til rett tid og å få gjennomført medisineringen på rett måte.

Ikke sjelden ender det med at medisinen ikke blir gitt eller tatt etter planen. Dette er det vanligste avviket som rapporteres. 

Derfor har Bærum kommune ønsket å undersøke om automatiske medisindispensere vil styrke tjenesten. Tanken bak er at teknologien både skal forbedre livskvaliteten til de eldre og effektivisere omsorgstjenesten.

Sender sms når medisinen ikke tas

Produktene på markedet kan i hovedsak deles i to typer: En løsning der pilledosene legges i kamre eller begre, og en annen løsning der ruller med ferdigdoserte piller – såkalt multidose-løsning – settes inn i dispensere.

Bærum kommune kjøpte inn ti dispensere av typen Pilly i 2013. Her legges pillene inn i en karusell med 28 kamre, og du hører en lyd når det er tid for å ta medisinen. Om medisinen ikke blir tatt, sendes det SMS-varsel om feil til et telefonnummer.

Frihetsfølelse eller ikke?

Brukerne som har testet ut de automatiske medisindispenserne i Bærum, har vært i alderen 68-96 år. De har hatt ulike funksjonshemninger som lammelser, nedsatt motorikk, svekket syn eller kognitiv svikt. Kognitiv svikt er en samlebetegnelse på svikt i en rekke funksjoner vi bruker hver eneste dag. Blant dem er forskjellige typer hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging. 

– Noen brukere med stabil psyke og bare moderat kognitiv svikt melder om frihetsfølelse når medisineringsbesøkene faller bort, forteller Sintef-forsker Ingrid Svagård.

For andre brukere oppleves hjemmebesøkene som en trygghet.

– De kan dermed bli utrygge når de kommunale besøkene faller bort, sier hun. 

Lydsignalene kan virke stressende

Ifølge Svagård er det mye som må være på plass for å kunne hente ut gevinstene ved å bruke medisindispensere.

– Erfaringsmessig ser vi at det er helt grunnleggende å kartlegge hvem som er brukere. Skal brukeren ha nytte av dispenseren, må vedkommende oppfatte og forstå hvordan Pilly fungerer. Det er også svært viktig at medisindispenseren blir tilpasset den enkelte brukeren. Noen vil for eksempel trenge lengre tid enn andre for å ta medisinen.

For mange av brukerne er heller ikke lydsignalene og påminnelsene den viktigste funksjonen. De følger med på klokken, og signalene kan tvert i mot virke stressende.

Sintef-forskeren forteller at det har vært en del feilsituasjoner under testperioden som har vært krevende for både ansatte og brukere. Ofte har dette vært knyttet til feil bruk eller hardhendt håndtering av dispenseren.

Piloten har skapt forståelse i Bærum kommune for at automatiske medisindispensere som Pilly gir store muligheter for riktigere medisinering, pluss at det sparer hjemmetjenesten for hjemmebesøk.

– En dispenser tvinger fram både riktige medisiner og riktig medisineringstidspunkt, og bidrar dermed til bedre helse for brukeren. Noe som igjen gir trygghet for både brukeren selv, for pårørende og for kommunen, avslutter Svagård.

Powered by Labrador CMS