null (Foto: Microstock/NTB scanpix)
null (Foto: Microstock/NTB scanpix)

Vil ha samme billett over hele landet

Haddet det ikke vært greit å betale på samme billettsystem enten du kjører buss i Bergen, Trondheim eller Oslo. Forskere jobber med saken.  

Om prosjektet

3-årig bruker-initiert prosjekt støttet av Norges forskningsråd

FourC er prosjekteier mens Sintef er forskningspartner. I tillegg deltar kollektivtransportselskapene AtB og Kolombus, samt selskapene Valyou og Bambora innen billettering. Troms fylkestrafikk og samferdselsavdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune deltar i prosjektet som assosierte partnere.

Budsjett: 32 millioner kroner. Forskningsrådet gir tilskudd på 10,9 millioner, de private aktørene spleiser på resten.
FourC har ni ansatte og holder til på Tiller i Trondheim.

I dag må busspassasjerer i Trondheim betale kontant, med T-kort eller med en spesiell app. Reiser du til Oslo er det et annet system, i Bergen et tredje.

– IT-løsningene er lite fleksible og gammeldagse siden de er låst til bestemte leverandører over lengre tid, sier Jan Håkegård ved Sintef IKT. 

Det har forskere ved Sintef i samarbeid med bedriften FourC tenkt å gjøre noe med. 

Skal telle passasjerer

I tre år fremover skal de teste ut et nytt billettsystem. 

Med en felles datamaskin i bussen kan passasjerene betale som de vil – uavhengig av lokale billettsystemer. I tillegg kan kollektivselskapene fritt velge systemløsninger fra ulike leverandører.

Prosjektet er tredelt. I tillegg til å utvikle selve plattformen skal det legges til rette for to tjenester: Systemet skal sjekke at passasjerer har betalt, og det skal telle passasjerene. Tellingen kan busselskapene ha nytte av for å finne ut hvor folk reiser og hvor mange som reiser.

Passasjertellingene foregår ved at personer om bord på bussen registreres via mobiltelefonene sine. Mobilene sender trådløse nettpakker som systemet mottar i form av lange koder. Disse anonymiseres, og forskerne kan sjekke antall registrerte koder i etterkant.

Utfordringer

– En utfordring er å finne ut om systemet er tilstrekkelig nøyaktig, og om vi greier å telle antall passasjerer nøyaktig nok. Mange har ikke mobil, og noen har både mobil og nettbrett med seg og telles to ganger. Noen har også Wi-Fi avslått og vil dermed ikke bli registrert, sier Håkegård.

Det viser seg imidlertid at for å kunne utarbeide statistikker, vil 90 prosent være tilstrekkelig. Tester som allerede er gjort på noen busser, viser godt samsvar mellom hvor mange passasjerer systemet registrerer og antallet man teller manuelt.

Spørsmål om personvern

En annen utfordring ved å telle passasjerer er personvernet. – Det er ikke lovlig å lagre informasjon på en slik måte at enkeltpersoner kan identifiseres uten samtykke fra alle berørte. Dette vil være vanskelig i praksis. Dataene må derfor anonymiseres, og vi er i dialog med Datatilsynet om hvordan dette kan gjøres, sier Håkegård.

– Det er mulig vi må kryptere for å opprettholde anonymisering, sier Sintef-forskeren.

Daglig leder i FourC, Tor Rune Skoglund, omtaler den nye plattformen som en markedsplass for nye løsninger. Ved prosjektslutt må selskapet selge inn det nye konseptet og overbevise både leverandører og kollektivselskaper om at dette er lurt og at de som er villige til å standardisere.

– Men det ser ut til at vi har truffet bra. I møter forteller selskapene om dyre løsninger, og at det er fullstendig kaos på området. Det verste eksemplet jeg har hørt, var en buss som opererte med fem SIM-kort – alle med hver sin datakommunikasjon ut i verden. Da høres det ut som behovet for en standardisert løsning er til stede, sier han.

Oppstart i laboratorium

Blant ideene er å finne en løsning for at de reisende kan betale på mange måter og muligheter for å putte mange ulike tjenester inn i en og samme boks. For eksempel kan det plasseres miljøsensorer på bussen for å registrere målinger av miljøgifter.

Til høsten starter en pilot opp i Stavanger der passasjerflyt skal analyseres, og over nyttår skal det gjøres en tilsvarende utprøving i Trondheim. En pilot på selve billetteringsløsningen vil etter planen komme i gang i 2016, i første omgang i laboratorium.

Powered by Labrador CMS