Teller pingviner fra rommet

Forskere tar nå i bruk satellittfoto for å beregne hvor mange keiserpingviner det finnes i Antarktis. De fant nesten dobbelt så mange av dem som man hittil har visst om.

Bruk av satellitter til telling av bestander av ville dyr er helt i startfasen og er mulig takket være stadig skarpere satellittbilder.

- Dette er et verktøy som med sikkerhet vil få økende betydning i åra som kommer, sier seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Svein-Håkon Lorentsen, til forskning.no.

Lorentsen er ekspert på sjøfugl. Han mener at forskning på dyrelivet i områder som Arktis og Antarktis vil ha spesielt god nytte av den teknologien som nå er under utvikling.

Verken han eller andre norske forskere har vært involvert i den nye studien.

- Svært fornøyd

Et internasjonalt forsker-team har brukt satellittbilder til å beregne den totale bestanden av keiserpingviner i Antarktis. De nye anslagene er betydelige høyere enn tidligere beregninger.

- Vi er svært fornøyd med å være i stand til å lokalisere og identifisere et så stort antall keiserpingviner. Vi telte 595 000 fugler, noe som er nesten dobbelt så mye som tidligere anslag på 270 000 – 350 000 fugler, sier en av forskerne, Peter Fretwell ved British Antarctic Survey, i en pressemelding.

Ifølge Fretwell er dette er den første omfattende tellingen som noen gang er gjort av en dyreart basert på satellittdata. Resultatene er publisert i en artikkel i tidsskriftet PLoS ONE.

Ukjente kolonier

Satellittbildene har gjort det mulig å beregne størrelsen på kolonier som kan være vanskelige for forskerne å nå.

Keiserpingvinene er store og er dessuten takket være sin svarte og hvite fjærdrakt klart synlige mot isen. Forskerne analyserte data fra 44 kolonier i Antarktis. Sju av disse var ikke tidligere kjent.

Forskerne slår fast at de nå har en kostnadseffektiv måte som kan brukes til å studere også andre dyrearter i Antarktis.

Under utvikling

Det er brukt en spesiell behandling av bildene fra ulike satellitter for å hente ut mest mulig data, og data fra satellittbildene er sjekket mot tellinger på bakken og flyfoto.

Det er fortsatt usikkerhet rundt anslagene, og teknologien er under utvikling for å bli enda bedre.

Satellitter blir i dag blant annet brukt av botanikere som studerer hvordan vegetasjonen ser ut i fjellområder og av havforskere som studerer algeoppblomstring.

De brukes også allerede av fugleforskere til å kartlegge hvor sjøfuglkoloniene er. Men når bildene blir stadig bedre, kan de altså også brukes til å telle individer.

Nyttig også i Arktis

NINA-forsker Svein-Håkon Lorentsen sier at også Arktis er et område der satellittbilder kan være svært nyttig for forskerne.

Man kan tenke seg at slike bilder fra rommet i framtida kan brukes til å telle antall reinsdyr på vidda eller antallet sel som ligger på isen.

- Problemet vil være å utvikle metoder som skiller dyra fra bakgrunnen, sier Lorentsen.

Norge har forvaltningsansvar for mange bestander som har et stort utbredelsesområde i Arktis og økt kunnskap kan gjøre forvaltningen bedre.

Det kan være langt flere keiserpingviner i Antarktis enn tidligere antatt. Bildet viser en voksen keiserpingvin med unge. (Foto: British Antarctic Survey)
Det kan være langt flere keiserpingviner i Antarktis enn tidligere antatt. Bildet viser en voksen keiserpingvin med unge. (Foto: British Antarctic Survey)


Ruger om vinteren

Keiserpingviner kan være takknemlige å telle fordi de er store og holder seg i ro på åpne isflater. Mindre sjøfugler som bor oppe på hverandre i etasje på etasje i stupbratte kolonier kan være vanskeligere å kartlegge med denne metoden.

Disse pingvinene er de eneste pingvinene som hekker om vinteren i Antarktis. Hunnen legger ett egg. Hannen beskytter egget ved å plassere det oppe på de varme føttene sine mens det ruges ut.

Nesten alle bildene som er analysert ble tatt i én hekkesesong, nemlig 2009, og tallet forskerne nå legger fram representerer dermed et øyeblikksbilde av bestanden av keiserpingviner dette året.

Referanse:
Peter T. Fretwell et.al., An emperor penguin population estimate: the first global, synoptic survey of a species from space, PLoS ONE, 13. april 2012.

Forsidebilde viser keiserpingviner med unger. Foto: British Antarctic Survey.

Powered by Labrador CMS