Flere godt voksne skiller seg.
Flere godt voksne skiller seg.

Dobling i skilsmisser blant eldre

Hos yngre ektepar har andelen skilsmisser gått ned.

Dobbelt så stor andel gifte over 60 år går fra hverandre i dag, sammenlignet med for 20 år siden.

Også blant personer i 50-årsalderen er det en dobling i andelen skilsmisser, om vi sammenligner med for 30 år siden. Dette viser skilsmissestatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ser vi på antallet skilsmisser, er økningen enda større. Men det blir stadig flere eldre i Norge, derfor er det riktigere å se på andelen skilte.

I befolkningen generelt har andelen som skiller seg, gått ned.

Den har sunket med innpå 20 prosent siden tusenårsskiftet.

Folk er eldre når de får barn

Økningen i «grey divorces» er en utvikling vi har sett over flere år og i flere land, rapporterer forsker Kenneth Wiik i SSB.

– Folk har skjøvet både ekteskap og barnefødsler lenger opp i alder. Og det er ganske vanlig å vente med å gå fra hverandre til barna har flyttet hjemmefra.

– Da er det kanskje ikke så overraskende at vi nå får en større andel skilte blant dem som er litt eldre.

Færre i 30- og 40-årene skiller seg

Mange som gifter seg i dag, er i 30- og 40-årsalderen.

Blant ektepar i denne alderen viser statistikken en tydelig nedgang i andelen som skiller seg, sammenlignet med to tiår tilbake.

Her minner SSB-forskeren om at veldig mange nå er samboere før de gifter seg.

– Dessverre fanger ikke noen av statistikkene våre opp tall for samboere som velger å gå fra hverandre.

– Men når nesten alle som gifter seg i dag først har vært samboere i noen år, så fører det naturlig til at skilsmisseandelen blant yngre gifte går ned sammenlignet med tidligere.

– Mange har jo gått fra hverandre som samboere.

En del år tilbake så vi at skilsmissetallene økte år for år. Dette er det nå slutt på.

Mye av forklaringen ligger nok nettopp i at så mange nå er samboere, antar Wiik.

Samme skilsmissetall

  • I 1991 var det dobbelt så mange som skilte seg i 20-årsalderen og 30-årsalderen, sammenlignet med par i 50-årsalderen.
  • I dag er andelen skilte nesten akkurat den samme for alle aldersgrupper helt opp til 50 år.

Tall fra SSB

Kan klare seg på egenhånd

Rune Zahl-Olsen forsker på ekteskap og skilsmisser ved Sørlandet sykehus. Han er også parterapeut.

– Utviklingen i SSB sin statistikk, med flere godt voksne som velger å skille seg, kjenner jeg igjen fra praksisen min, forteller han til forskning.no.

Zahl-Olsen minner om at dagens voksne ektepar er annerledes enn før:

– Folk er friske og raske lenger. Mange har også bedre økonomi enn før i tiden. Flere enn før tenker dermed at de kan klare seg på egenhånd.

Vil oppleve mer

Generelt kreves det mer av samlivet og ekteskapet i dag enn tidligere, mener parterapeuten.

– I dag må ektefellen din kunne stille opp både intellektuelt, økonomisk og seksuelt.

I praksisen sin hører Zahl-Olsen om flere som snakker om at de vil videre i livet, at de vil oppleve mer.

– Før i tiden handlet ekteskap mye om trygghet. I dag handler det mer om å ha det bra sammen og om å finne på gøye ting sammen, erfarer Zahl-Olsen.

– Om den ene parten ikke klarer å levere på dette eller den andre parten krever mye, er det blitt lettere at ekteskapet oppløses.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilde: SSBs statistikk over andel skilsmisser etter alder og fordelt på årstall.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS