Langvarig magetrøbbel etter Giardia

Forskning på giardiautbruddet i Bergen viser at flere pasienter sliter med langvarige magesmerter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Giardia i Bergen

50 000 personer var registrert som brukere av vannet fra Svartediket under giardiautbruddet i Bergen i 2004.

2500 pasienter fikk behandling for giardia.

Av disse måtte circa 150 få sykehusbehandling.

Den potensielle gruppen i Wensaas’ studie teller circa 2350 personer i Bergen, dersom en regner med de som fikk behandling.

Noen beregninger anslår at så mange som 5000 personer ble rammet i Bergen. I så fall inngår circa 4850 personer i den potensielle gruppen i henold til Wensaas’ studie.

1250 pasienter fikk bekreftet diagnose.

Unge voksne kvinner ble oftest rammet. Noe som sannsynligvis henger sammen med livstil som trening og mye drikking fra vannflaske. Få barn og gamle ble rammet.

Ved Damsgård barnehage ble det nylig påvist 5 tilfeller av Giardia hos barn. Det er sannsynligvis snakk om lokal smitte i barnehagen.

Kilde: Knut-Arne Weensaas

Universitetet i Bergen, Uni Helse og Helse-Bergen har nylig publisert en studie hvor de så på 118 voksne som fikk påvist Giardia under utbruddet i Bergen i 2004.

Et halvt år etter behandling slet 37 prosent fremdeles med magesmerter og løs mage. Etter ett år hadde 19 prosent fremdeles disse plagene.

– Da Giardia kom til Bergen, trodde helsepersonell at infeksjonen var en lett sak å håndtere når årsaken først var avdekket. Langvarige plager var lite kjent før en så på utbruddet her i Bergen, sier forsker Knut-Arne Wensaas ved Uni Helse.

Ny oppfølgingsstudie

Gruppen i den nye oppfølgningsstudien fikk diagnosen hos sin fastlege etter å ha oppdaget symptomer på infeksjonen. Tidligere forskning på giardiapasienter har stort sett basert seg på de som var så dårlige at de måtte få sykehusbehandling.

– Ingen har gjort en oppfølningsstudie av denne pasientgruppen før. Denne studien, sammen med annen forskning fra Bergen, gjør at en blir nødt til å tenke annerledes rundt giardia, sier Wensaas.

Voksne er mest utsatt

Stort sett var det unge voksne som ble infisert under utbruddet i Bergen, og ikke barn som er vanlig i andre land.

Dette kan tyde på at voksne er mer utsatt for langvarige plager enn barn, noe som man også ser ved andre infeksjonssykdommer, i følge Wensaas.

– I hvilken grad langvarige plager også rammer barn vet vi mindre om, sier Wensaas, og henviser til det siste giardiautbruddet i en av byens barnehager.

Ingen kur for plagene

Det finnes ingen kur for de langvarige plagene av Giardia, kun lindrende midler.

– Har en disse langvarige plagene får en prøve å lære seg til å leve med dem. Trøsten er at plagene ser ut til å forbedre seg over tid, sier Wensaas.

Hva som fører til mageplagene har ingen funnet ut av enda.

– Mekanismene som fører til de langvarige plagene er ikke avdekket. Mest sannsynlig skyldes det betennelsesforandringer i tarmens slimhinne, i kombinasjon med flere forskjellige faktorer, forteller Wensaas.

Referanse:

Wensaas, Langeland, Rortveit: Post-infectious gastrointestinal symptoms after acute Giardiasis. A 1-year follow-up in general practice, Family Practice, published on March 22, 2010; doi: doi:10.1093/fampra/cmq005.

Powered by Labrador CMS