Studenter har selv undersøkt praksis og holdninger til forskningsformidling ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Studenter har selv undersøkt praksis og holdninger til forskningsformidling ved Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Retorikkstudenter har analysert formidlingen ved UiO

Publisert

Tekst og kommunikasjonsforskning er en viktig del av retorikkutdanningen ved Universitetet i Oslo.

Studentene lærer om prinsipper for datainnsamling, problemformulering og analyse og diskuterer muligheter og begrensninger ved ulike forskningsdesign.

Men hva med forskningsformidling?

Under ledelse av professor i sakprosa, Johan Tønnesson, har 14 studenter fra retorikkutdanningen undersøkt praksis og holdninger knyttet til forskningsformidling ved Det humanistiske fakultet (HF).

Studentene gjennomførte spørreundersøkelser med et utvalg av HFs studenter, vitenskapelige- og administrative ansatte, samt noen eksterne brukere av HFs nettsider. Her er noen av funnene i undersøkelsen:

  • Få studenter oppgir at de har blitt undervist i forskningsformidling i løpet av studietiden.
  • Et stort flertall av studentene mener at forskningsformidling bør være en integrert del av studiet på HF-fakultetet.
  • «Emneknaggene» festet til enkeltforskere på nettsidene er svært viktige for eksterne (journalister eller andre) som ønsker å komme i kontakt med forskerne.

Les mer om rapporten og funnene på UiOs nettsider.