En notis fra Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning - les mer.

Nye trender i norsk landbruk

Over 3000 bønder vil få den nasjonale spørreundersøkelsen «Trender i norsk landbruk» i postkassa. Selv om det finnes mye god offentlig landbruksstatistikk i Norge, mangler forskere data og kunnskap på flere sentrale områder. Denne spørreundersøkelsen er blitt en svært viktig kunnskapskilde. I år sendes undersøkelsen for tiende gang til et nasjonalt utvalg av bønder. Den gjennomføres annethvert år av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. Svarene gir nyttige data til ulike forskningsprosjekter om landbruk og matproduksjon, og er et viktig bidrag til norsk landbruksforskning.

Undersøkelsen har tidligere blant annet vist at mange bønder er optimistiske med tanke på fremtiden. Mange satser og investerer, har planer om å øke produksjonen eller ser for seg oppstart av ny produksjon på gården. Likevel står landbruket overfor store utfordringer i neste tiårsperiode. I 2018 rapporterte en av tre bønder at de tror økonomien fra gårdsdrifta vil gå i negativ retning i løpet av de neste fem årene.

Klimaforandringer, arealfragmentering, rovdyrpress, overproduksjon og utfordringer med å rekruttere nye bønder er bare noe av det bonden står overfor og som kan prege tiden fremover.

Les mer om spørreundersøkelsen på nettsidene til Ruralis

Powered by Labrador CMS