Røyking øker risikoen for eggstokkreft

Kvinner som røyker eller er tidligere røykere, har økt sjanse for å utvikle eggstokkreft. Det viser en studie av 100 000 norske og svenske kvinner. Det er første gang forskere har funnet en slik sammenheng.

Published
"Kvinner som røyker har større risiko for å utvikle flere krefttyper, blant annet lungekreft og brystkreft. Nå finner forskere også en sammenheng mellom røyking og eggstokkreft." (Foto: Microstock)
"Kvinner som røyker har større risiko for å utvikle flere krefttyper, blant annet lungekreft og brystkreft. Nå finner forskere også en sammenheng mellom røyking og eggstokkreft." (Foto: Microstock)

Studien utgår fra Universitetet i Tromsø (UiTø) og er et samarbeidsprosjekt med Karolinska Institutet i Stockholm. Den norske delen tilhører “Kvinner og kreft”-studien, som er under ledelse av professor Eiliv Lund ved Institutt for samfunnsmedisin.

Studien er finansiert av National Institute of Health i USA , Den Norske Kreftforening og UiTø.

60 prosent risikoøkning

Forskerne har fulgt over 100 000 svenske og norske kvinner. Disse var mellom 30 og 50 år i 1991 og 1992, da de ble inkludert i studien. 63 prosent av kvinnene var på det tidspunktet enten daglige røykere eller tidligere røykere. Flertallet røykte mindre 10 sigaretter om dagen.

Ved utgangen av 2003 hadde 312 av alle kvinnene i studien utviklet eggstokkreft. Etter å ha kontrollert for andre mulige risikofaktorer, som blant annet alder, antall barn, menopause og p-pillebruk, viser resultatet at kvinner som røyker har 60 prosent større sjanse for å utvikle eggstokkreft enn ikke-røykende.

Også kvinner som tidligere var røykere har 50 prosent større sjanse for eggstokkreft.

Større risiko for langtidsrøykere

"Professor Inger Torhild Gram forsker på røyking i forhold til ulike krefttyper."
"Professor Inger Torhild Gram forsker på røyking i forhold til ulike krefttyper."

- Risikoen ser ut til å øke jo lengre man røyker. De som har røyket i mer enn 25 år og fremdeles røyker, har dobbelt så stor risiko for eggstokkreft sammenlignet med ikke-røykere, forteller Inger Torhild Gram, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og hovedforfatter av studien.

- I 2004 konkluderte Kreftforskningssenteret til WHO (IARC) at det er for få studier om røyking og eggstokkreft til at man kan si noe om en eventuell sammenheng. Hvorfor skal man da tro på resultatene i denne studien?

- Sammenlignet med andre undersøkelser som er gjort, er vår den største og har en stor andel kvinner som begynte å røyke i ung alder. De hadde derfor røykt i mange år i 1992 da de ble inkludert. Hele 28 prosent var daglige røykere i 1992, mot om lag fem prosent i tilsvarende amerikanske undersøkelser. Men selv om våre funn virker bastante, så må det flere studier til for å kunne påvise en sikker sammenheng, sier Gram.

Hun legger til at man ved UiTø har planer om å følge opp disse funnene i en ny studie hvor man benytter et annet datamateriale hvor 300 000 kvinner deltar. Det inkluderer blant annet data fra Tromsø-undersøkelsen.

Høy dødelighet

"Å stumpe røyken eller å forbli ikke-røyker er noe en selv kan gjøre for å minske risikoen for kreft."
"Å stumpe røyken eller å forbli ikke-røyker er noe en selv kan gjøre for å minske risikoen for kreft."

Årlig får i underkant av 500 norske kvinner diagnosen eggstokkreft. Denne krefttypen har ofte diffuse symptomer, noe som gjør at den gjerne oppdages seint. Derfor har den også høy dødelighet. I den vestlige verden er eggstokkreft den gynekologiske krefttypen som tar flest kvinneliv.

I Norge går nå antallet røykere ned, men man vet at antallet i Øst-Europa og i utviklingsland stiger.

- Med tanke på det økende antall kvinner som begynner å røyke i mange land og de høye dødstallene for eggstokkreft, vil disse funnene gi tenåringsjenter og voksne kvinner nok en grunn til å stumpe røyken eller å forbli ikke-røykere. Det finnes flere årsaker til eggstokkreft, men det er jo flott hvis det er noe man selv kan gjøre for å redusere risikoen, mener professor Gram.

Pressekonferanse i USA

Den skandinaviske studien om røyking og eggstokkreft ble nylig presentert på den årlige konferansen til American Association for Cancer Research (AACR) i USA.

Av 5750 innsendte bidrag, ble studien valgt som en av få til å fronte pressemeldingen fra AACR 4. april. Denne ble fulgt av en pressekonferanse, hvor Inger Torhild Gram måtte svare på spørsmål fra verdenspressen. Resultatet var blant annet et større presseoppslag i Storbritannia.

- Det var veldig spennende og det er alltid morsomt når resultatene av forskningen vår fra Universitetet i Tromsø vekker oppsikt. Når man får slike forskningsresultater får en dessuten lyst til å fortsette og jobbe med tobakksforebyggende arbeid, avslutter Gram.

Aktuelle lenker: [link|Pressemelding fra AACR|http://www.aacr.org/Default.aspx?p=1066&d=604] [link|Artikkel i Doctor’s Guide|http://www.docguide.com/news/content.nsf/news/852571020057CCF68525714700...