Restene av et elve-delta på Mars. En gang hadde planeten mye flytende vann på overflaten, men det er borte for lenge siden. Vann i flere forskjellige former eksisterer sannsynligvis fortsatt på planeten, og det kan utnyttes.
Restene av et elve-delta på Mars. En gang hadde planeten mye flytende vann på overflaten, men det er borte for lenge siden. Vann i flere forskjellige former eksisterer sannsynligvis fortsatt på planeten, og det kan utnyttes.

Forskere mener det går an å utvinne brennstoff og oksygen rett fra Mars-slammet

Hvis mennesker kommer seg opp dit, så er det kanskje gode muligheter for å utnytte det som allerede finnes på Mars.

Hvis mennesker skal klare seg over lengre tid på Mars, må livsviktige goder lages på stedet. Det er svært dyrt og tregt å måtte frakte ting som luft og brennstoff helt fra jorden.

NASAs Perseverance-rover, som i skrivende stund er på vei til Mars, er et rullende laboratorium med mange forskjellige eksperimenter. Et av eksperimentene kalles MOXIE, og går ut på å utvinne oksygen fra den CO2-rike atomsfæren på Mars, ifølge NASA.

Dette gjøres ved hjelp av elektrolyse - å bruke elektrisitet til å skape en kjemisk reaksjon. Her skal de splitte karbon og oksygen fra hverandre, og dermed kunne lage flytende oksygen fra Mars-lufta.

En ny studie publisert i tidsskriftet PNAS viser at man kan bruke elektrolyse til å utvinne både oksygen og brennstoff fra noe framtidige utforskere sannsynligvis vil finne på Mars: Det ekstremt salte Mars-slammet.

Slik ser en kunstner for seg den nye Mars-roveren på overflaten. Den er en videreutvikling av Mars-roveren curiosity, som har kjørt rundt på planeten i flere år.
Slik ser en kunstner for seg den nye Mars-roveren på overflaten. Den er en videreutvikling av Mars-roveren curiosity, som har kjørt rundt på planeten i flere år.

Masse vann på Mars?

For noen år siden viste blant annet MARSIS-radaren på sonden Mars Express at det kan være massevis av flytende vann på Mars. Dette vannet ligner ikke på noe vi kjenner til, men er kanskje en slags svært saltholdig slam av saltlake, som du kan lese mer om på forskning.no.

Det har blitt funnet perklorater på Mars-overflaten. Det er ekstremt giftige salter, som også kan presse ned frysepunktet til vann til rundt -70 grader.

Det gjør at flytende, salt slam kan finnes på Mars-overflaten til tider, noe NASA tidligere har undersøkt og tatt bilder av.

Slammet inneholder flere forskjellige stoffer fra Mars-overflaten, og en forskergruppe fra Washington-universitetet i St. Louis i USA har testet ut hvordan man kan utvinne nyttige stoffer fra slammet, ved hjelp av elektrolyse.

Forskerne har laget seg et lite stykke Mars i et laboratorium, hvor de tester ut elektrolyse av Mars-aktig slam i rundt -36 grader, en vanlig overflatetemperatur på den røde planeten.

Og de mener at det er filt mulig å trekke ut brukelige mengder oksygen og hydrogen ut av slammet.

Pust og strøm

Hydrogen kan blant annet brukes som rakettbrennstoff eller til energiproduksjon i brenselsceller. Oksygen trengs naturlig nok for å overleve.

Forskerne hevder også at dette er en langt mer effektiv prosess enn metoden som brukes i MOXIE-eksperimentet på Mars-roveren. Dette eksperimentet vil settes i gang når den nye roveren når Mars, rundt februar 2021.

Det er mange potensielle måter å produsere ting som trengs for at mennesker skal kunne oppholde seg på Mars. SpaceX sin Mars-plan går ut på å bruke en rakettmotor som brenner metan - et stoff som sannsynligvis kan utvinnes og foredles til rakettbrennstoff på den røde planeten, ifølge magasinet Wired.

Forskerne mener metoden for å utvinne oksygen og hydrogen fra Mars-slammet kan hjelpe til med å etablere en tilstedeværelse på Mars, men erfaringer med den røde planeten vil vise hva slags løsninger som kommer til å fungere der ute.

Referanse:

Gayen mfl: Fuel and oxygen harvesting from Martian regolithic brine. PNAS, 2020. DOI: 10.1073/pnas.2008613117. Sammendrag

Powered by Labrador CMS