Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Verdier splitter rektorer

81 prosent av rektorene i Vest-Agder ønsker at skolen fortsatt skal bygge på kristne verdier. I Oslo er bare 41 prosent av samme oppfatning.
28.5 2011 05:00

Det går frem av en doktorgradsavhandling som ser på hvilken verdiforankring rektorene mener grunnskolen bør ha i dagens multikulturelle samfunn.

Olav Hovdelien, førstelektor ved Høgskolen i Oslo, har spurt grunnskolerektorer i Vest-Agder, som er det fylket som har størst andel aktive kristne, og i Oslo, som er det fylket som har minst andel aktive kristne.

– Det er betydelige forskjeller mellom rektorene i de to fylkene i dette spørsmålet. Ikke uventet er det et sterkere ønske om en fortsatt kristen verdiforankring blant rektorene i Vest-Agder enn i hovedstaden, sier Hovdelien.

Nei til ”rekristning”

Hovdelien understreker at det er snakk om kristendom som kulturarv. Det er svært få rektorer tar til orde for en ”rekristning” av skolen.

Det er også få rektorer som vil ha annen religionspedagogisk tilnærming enn den man hadde i det tidligere KRL-faget (Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) og som man har i dagens RLE-fag (Religion, livssyn og etikk).

Selv om Norge på noen få tiår har utviklet seg til et multikulturelt samfunn, er det liten oppslutning om en multikulturalistisk tenkemåte blant rektorene.

Bare 16 prosent av rektorene ønsker en formålsparagraf som verken er forankret i religion eller livssyn.

Norske verdier

Men rektorene ser på kulturelt mangfold i som bra.

– I alle fall inntil et visst punkt, men er opptatt av at religiøs tilbedelse og annen aktivt uttrykt religiøsitet hører til i privatsfæren, sier Hovdelien.

Rektorene ønsker å fremstå som tolerante i forhold til ulike kulturelle uttrykk, men i skolen er det norsk kultur og norske verdier som gjelder. Enten rektorene jobber i Oslo eller i Vest-Agder.


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Stadige læreplansrevisjoner vitner om en skole i endring. Religions- og livssynsfaget i skolen har fremstått i fire forskjellige utgaver siden KRL kom i 1997.

Foreløpig siste endring var innføringen av RLE fra og med høsten 2008. Rett før jul i 2008 vedtok Stortinget ny formålsparagraf for skolen der ulike livssynstradisjoner er tatt inn i skolens verdiforankring, i tillegg til kristendommen.

Vil ikke ha forandringer

Doktorgradsavhandlingen viser at flertallet av rektorene i Vest-Agder er fornøyd med eksisterende ordninger og disse rektorene fremstår som klart mindre klar for endring enn sine kolleger i Oslo.

71 prosent av rektorene i Vest-Agder mot bare 24 prosent av rektorene i Oslo ønsker ikke endringer i formålsparagrafen.

Referanse: 


Olav Hovdelien har tatt doktorgaden på skolerektorers syn på kristendom i skolen. (Foto: HiO)

Olav Hovdelien, Den multikulturelle skolen - hva mener rektorene? Grunnskolerektorer, skolens verdiforankring og religions- og livssynsundervisningen, doktoravhandling, Universitetet i Agder, 2011 (sammendrag)

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse