Shanghai i Kina er trolig verdens største by.
Shanghai i Kina er trolig verdens største by.

Dette er verdens største byer

Tokyo i Japan og Chongqing i Kina troner ganske ubestridt som verdens to største byer hvis alle forsteder inkluderes. Om vi holder oss til bygrensene er det Bombay i India og Seol i Sør-Korea som er de største.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kina peker seg nå ut som landet i verden med flest megabyer.

Kinesiske millionbyer har vokst mye, i takt med landets raske økonomiske utvikling og en stor forflytning av folk fra bygda inn til storbyene. Men snart kan Kinas befolkningen begynne å minke, fordi kinesere får stadig færre barn.

Denne saken er oppdatert 15/5-20

Holder vi oss innenfor bygrensene, så er Shanghai og Beijing verdens to største byer.

Karachi i Pakistan kommer på tredjeplass og Istanbul i Tyrkia på fjerdeplass. Iallfall ifølge en oversikt lagd av organisasjonen City Mayors Foundation.

Tar vi med forstedene, så er altså Tokyo i Japan antakelig fortsatt verdens største by. Men Tokyo begynner ifølge prognoser å krympe fra og med 2020. Shanghai følger på annenplass og Jakarta i Indonesia på tredjeplass.

Her er en liste over verdens største byer:

Tallene i parentes er med forstedene.

  1. Shanghai, Kina –24 (34) millioner
  2. Beijing, Kina – 19 (25) millioner
  3. Karachi, Pakistan – 18 (28) millioner
  4. Istanbul, Tyrkia – 15 (15) millioner
  5. Dhaka, Bangladesh – 15 (19) millioner
  6. Tokyo, Japan – 14 (38) millioner
  7. Moskva, Russland – 13 (18) millioner
  8. Manila, Filippinene - 13 (23) millioner
  9. Tianjin, Kina – 13 (15) millioner
  10. Mumbai, India – 12 (28) millioner

Oversikten til City Mayors Foundation baserer seg på data samlet inn i 2017 og 2018 fra flere ulike kilder. Tallene er rundet av til nærmeste million.

Verdt å merke seg er at på de neste plassene etter verdens ti største byer, kommer det flere kinesiske storbyer få kan navnet på, som Shenzhen (12 millioner), Guangzhou (12 millioner), Wuhan (11 millioner) og Chengdu (10 millioner).

Hva er en storby?

Ulike oversikter over verdens største byer, kan inneholde ulike innbyggertall.

Det finnes heller ingen felles internasjonal definisjon av hva som er en by med forsteder, så disse tallene er enda mer omtrentlige enn innbyggertallet i selve byene. I en oversikt hos Wikipedia er kinesiske Chongqing oppgitt som verdens største by med forsteder. Og Lagos i Nigeria ligger på fjerdeplass.

Sammenlign gjerne tallene over med innbyggertallene vi opplyste om i denne forskning.no-artikkelen fra 2003. Altså for 16 år siden. Da ser du hvor enormt mye Shanghai og Beijing har vokst siden den gang. Du ser også at de to søramerikanske storbyene Mexico By og Sao Paulo nå er ute av 10 på topp-lista.

Wikipedia har også en annen oversikt over folketallet i verdens største byer, som oppdateres.

I Wikipedias oversikt får du også vite at Dhaka i Bangladesh er verdens tettest befolkede storby-område, med 41 000 mennesker per kvadratkilometer.

Til sammenligning bor det 1700 mennesker per kvadratkilometer i New York. I Stor-Oslo bor det 3200 mennesker på hver kvadratkilometer, ifølge demographia.com som har samlet inn Wikipedia-tallene.

Megabyer endres raskt

Over hele verden er urbane områder nå i rask endring.

I dag bor om lag 55 prosent av alle mennesker i verden i byer, ifølge FN.

I år 2050 kan mer enn to tredeler av oss bo i byer. Samtidig begynner antallet mennesker i verden som bor utenfor byer nå for første gang å krympe.

India er landet der by-veksten vil gå aller raskest i årene som kommer. Over 400 millioner flere indere vil antakelig bo i en by om 30 år. I Nigeria kan byene vokse med nesten 200 millioner mennesker.

I alt vil om lag 2,5 milliarder flere mennesker bo i byer i år 2050 enn det gjør i dag.

Veldig mange av disse menneskene vil trolig få bedre økonomi og gå fra fattigdom til middelklassen. Mange flere kan få tilgang til helsestell og ny teknologi. Kanskje vil et fenomen som bildeling gjøre at flere klarer seg uten sin egen privatbil.

Økonomisk vekst

By-vekst betyr også raskere økonomisk vekst.

Verdens økonomiske forum peker ut fem storbyer i India som de antakelig mest dynamiske i verden akkurat nå. Også Hanoi og Ho Chi Minh-byen i Vietnam har veldig raskt voksende økonomier.

Nok et fenomen er at storbyer gjør det enklere for autoritære land å overvåke innbyggerne sine. Kameraer kan følge folk fra sted til sted rundt i byen. Kina er et eksempel på dette. Men mer overvåking gjør det også mulig å bekjempe kriminalitet.

Samtidig er det viktig å huske at mange av menneskene som flytter til storby-områder, ikke flytter inn i selve byen. Svært mange bosetter seg rundt byen, slik det nå skjer rundt Oslo. Disse menneskene blir altså ikke egentlig byboere, men forstadsboere.

Noen byer blir mindre

Verdens befolkningsvekst skjer nå mest fordi folk i verden blir eldre, ikke fordi det fødes veldig mange flere barn.

I et voksende antall land får innbyggerne nå for få barn til å opprettholde befolkningen.

Fordi befolkningsveksten i store land som Kina stopper opp, og befolkningen faller i Japan og flere land i Europa, så vil også byområder etter hvert komme til å oppleve sakte avfolkning. Noen byområder gjør det allerede.

Dette fenomenet kalles de-urbanisering.

Ifølge konsulentselskapet McKinsey så vil 17 prosent av alle byområder i verden oppleve de-urbanisering mellom 2015 og 2025.

Tokyo – verdens aller største by med forsteder – vil ventelig få færre innbyggere fra og med 2020.

Reduksjonen i byenes vekst er tydeligst i rike land. Men også i middels rike land vokser byene saktere. Det samme vil ventelig også skje i lavinntektsland fra og med 2020, ifølge FN.

Klimaendringer med havnivåstigning og menneskeskapte eller naturlige katastrofer kan også gjøre at noen byer blir mindre.

Storbyen Mumbai i India er truet av havet. Deler av storbyen Teheran i Iran synker med 25 centimeter hvert år ifølge en tysk studie presentert i fjor, fordi byen har tømt grunnvannet sitt for mye. Dette kan du lese mer om i en artikkel hos tu.no.

Parallelt med alt dette så blir innbyggerne i mange storbyer stadig eldre.

Det er kanskje den aller mest dramatiske endringen i mange byer.

Kilder:

FN-rapporter og statistikk

Raconteur/VisualCapitalist: «The 8 Ways Urban Demographics are Changing», juni 2019.

World Economic Forum: «These are the world's 20 most dynamic cities», januar 2019.

Kilde: SSB / Statistikcentralen, Finland

Powered by Labrador CMS