3D-kart for båtfolk og turister

Tredimensjonale kart som kan lastes ned fra nettet og leses på håndholdt PC eller mobiltelefon blir snart en realitet for flere enn teknofrikere. Båtfolk og turister er viktige målgrupper, og Tønsberg er ett av testområdene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"3D Tønsberg. Tønsberg er testområde for de nye 3D-kartene. Her er byens sentrum slik det kan se ut på lommePCen. (Foto:TellMaris)"
"3D Tønsberg. Tønsberg er testområde for de nye 3D-kartene. Her er byens sentrum slik det kan se ut på lommePCen. (Foto:TellMaris)"

Det er lettere å orientere seg i tre enn i to dimensjoner, fordi det gjenspeiler virkeligheten på en bedre måte. Forskerne i prosjektet TellMaris mener derfor at 3D-kart kan være et bidrag i utviklingen av nye informasjonstjenester.

Digital veiviser.

Det nye systemet er koplet mot en GPS-funksjon, slik at kartbrukeren til enhver tid vet hvor han er. Informasjonssystemet finnes i to varianter. Én er utviklet for bærbar PC, og egner seg for planlegging av reiser. Den andre varianten er utviklet for mobiltelefon og håndholdt PC. Den egner seg ypperlig som lommeguide når man er på ukjente steder.

Begge variantene vil bli knyttet til databaser med 3D-kart og turistinformasjon.

Tester på båtfolk

Undersøkelser viser at særlig båtturister har et stort informasjonsbehov, og at kart, turist- og havneinformasjon, værvarsler og andre opplysninger med fordel kan formidles på en enklere måte enn hittil. Det gjenstår likevel mye forskning for å gjøre 3D-kartene mest mulig hensiktsmessige å navigere etter.

"Mobil guide: Sånn kan 3D-kartene se ut i mobiltelefonen. (Foto: TellMaris)"
"Mobil guide: Sånn kan 3D-kartene se ut i mobiltelefonen. (Foto: TellMaris)"

Teknologien i prosjektet vil også ha en nytteverdi for andre turister og brukere, enten de er på bilferie, storbyferie eller lignende. Målet er å gi turistene mulighet til å planlegge og gjennomføre sin ferie på en mer effektiv, bedre og mer lystbetont måte.

Turistsamarbeid

Prosjektleder og koordinator for TellMaris, Ove Gjesdal, trekker fram betydningen av samarbeidet med reiselivsbedriften Destinasjon Vestfold.

- Det omfattende arbeidet de legger ned i innhenting og oppdatering av turistinformasjon i sin database er en viktig forutsetning for å lykkes med prosjektet, og for at Tønsberg ble valgt som det første testområdet, mener han.

Krever ressurser.

Å lage 3D-modeller fra bymiljøer er det mest tidkrevende. Alle bygninger kan i praksis ikke gjengis fotografisk korrekt. Men i det minste bør viktige turistmål som landemerker for turistene være lett gjenkjennelige.

Forskere arbeider med å kartlegge hva markedet er villig til å betale for de nye tjenestene som teknologien åpner for.

For teknofrelste

Det gjenstår å se om det nye verktøyet tas i bruk blant folk flest. For entusiastene bak nettstedet confluence.org kan det nye verktøyet i alle fall gi nye “kick”.

Den nye “ekstremsporten” blant teknofrikere handler nemlig om å jakte med kart, GPS og kamera på krysningspunkter mellom lengde- og breddegrader, for så å presentere “funnene” på nettstedet.

Et EU-prosjekt

TellMaris-prosjektet er finansiert av EU gjennom det femte rammeprogrammet (IST-delprogrammet). Målet er å gjøre turistinformasjon mer tilgjengelig på digitale medier som neste generasjon mobiltelefoni (3G) og PDAer, i kombinasjon med 3D kart og GPS.

Totalbudsjettet er 30 milliojner kroner. Prosjektet startet i juni 2001, og gikk til desember i fjor. Du kan lese mer om prosjektet på www.tellmaris.com.

Powered by Labrador CMS