Kan dette ha stresset gravide kanadiske kvinner?
Kan dette ha stresset gravide kanadiske kvinner?

Trump kan ha forårsaket færre guttebabyer i Canada, ifølge ny studie

Men bare i områder med mange venstreorienterte.

Man skulle selvfølgelig tro at det ble født nøyaktig like mange guttebabyer og jentebabyer, dersom naturen går sin gang.

Men slik er det ikke.

Normalt fødes det nemlig litt flere gutter enn jenter. En undersøkelse fra England og Wales viste for eksempel at det er blitt født flest gutter hvert eneste år siden tellingen startet i 1838, skriver BBC. Tall fra WHO sier at det naturlig fødes 105 gutter for hver 100 jenter.

Men ikke alltid.

Mange studier har antydet at sterkt stress kan øke sannsynligheten for at det fødes jenter.

Færre gutter etter terror og naturkatastrofer

Det er for eksempel gjort undersøkelser av fødselstallene etter store naturkatastrofer eller terrorhendelser – inkludert 22. juli i Norge. Konklusjonen er at andelen nyfødte guttebabyer synker tre til fem måneder etter hendelsen, for så å returnere til normalen innen et år.

Trolig fører ekstra stress til at svangerskap med guttefoster litt lettere ender i spontanabort.

Og nå har kanadiske forskere altså undersøkt hvordan det stod til med fødslene i Ontario – Canadas mest folkerike provins – i etterkant av det amerikanske presidentvalget i 2016.

– Vår hypotese var at den uventede seieren til den nasjonalistiske, høyreorienterte republikanske presidentkandidaten og den globale usikkerheten som fulgte kan ha påvirket kjønnsfordelingen i venstreorienterte samfunn, som Canada, skriver forskerne Ravi Retnakaran og Chang Ye fra Mount Sinai Hospital i Toronto.

Bare der det bodde mange venstreorienterte

Etter en undersøkelse av fødselstallene for hver måned mellom april 2010 og oktober 2017, konkluderer forskerne med at det faktisk skjedde en endring i kjønnsbalansen i Ontario.

Andelen gutter var spesielt lav i mars og april 2017, altså rundt fire måneder etter det amerikanske presidentvalget. Etter dette steg andelen guttebabyer i de fem månedene som fulgte.

Men interessant nok gjaldt effekten bare for områder hvor det bor mange venstreorienterte. I typiske konservative distrikter så forskerne ikke noen effekt på kjønnsfordelingen.

Ikke sikkert Trump har skylda

Dermed kan det altså se ut som om Donald Trump har sørget for at kanadiske par har fått litt færre gutter enn vanlig.

Og hvem vet hvilken effekt den omstridte amerikanske presidenten kan ha hatt i andre land med mange venstreorienterte, skriver forskerne, som likevel vedgår at vi ikke kan være sikker på at Trump kan klandres for effekten.

Det er tross alt snakk om en observasjonsstudie. Forskerne kan altså slå fast at det er et sammenfall mellom det amerikanske valget, og en lav andel guttefødsler. Men de kan ikke avgjøre om Trump faktisk er årsaken.

Man kan for eksempel ikke utelukke at tallene rett og slett skyldes en tilfeldighet. Eller at det er andre hendelser som skapte ekstra stress i befolkningen i dette tidsrommet.

Referanse:

R. Retnakaran, C. Ye, Outcome of the 2016 United States presidential election and the subsequent sex ratio at birth in Canada: an ecological study, BMJ Open, mars 2020.

Powered by Labrador CMS