Unike data frå spelekort skal gi forskarane svar

Detaljar om automatspelarar skal gi svar på kva som triggar meir intensiv speling. – Dette er ganske unik informasjon å ha tilgang til, seier forskar i spelavhengigheit.

Publisert
Forskar på spelavhengigheit, Rune Mentzoni skal finne ut kva som triggar spelavhengigheit med hjelp av Norsk Tippings spelkort. (Foto: Universitetet i Bergen/ Norsk Tipping/ montasje, NRK)
Forskar på spelavhengigheit, Rune Mentzoni skal finne ut kva som triggar spelavhengigheit med hjelp av Norsk Tippings spelkort. (Foto: Universitetet i Bergen/ Norsk Tipping/ montasje, NRK)

I samarbeid med:


 

Denne saken er produsert av NRK.

Forskarar i pengespelavhengigheit ved Universitetet i Bergen har fått tilgang til detaljerte opplysingar om automatspelinga til deg og meg gjennom data i Norsk tippings spelkort.

Informasjonen skal dei blant anna nytte til å til å studere kva faktorar som får folk til å bli hekta på speling.

– Dette er ganske unik informasjon å ha tilgang til, seier forskar Rune Mentzoni ved psykologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han leiar det nye forskingsprosjektet saman med kollega Daniel Hanss.

_____________________

Les hele saken på NRK.no