Selvmordrisiko varer i årevis

Risikoen for selvmord blant dem som har forsøkt å ta sitt eget liv, holder seg like høy i flere tiår, viser en britisk studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette er ikke overraskende. Tidligere selvmordsadferd og psykiske lidelser er de soleklart viktigste risikofaktorene, sier stipendiat Fredrik Walby til Dagens Medisin.

140 personer som forsøkte å ta sitt liv på slutten av 1970-tallet er blitt sporet opp av britiske forskere. Det viser seg at andel selvmord og antatt selvmord i oppfølgingsperioden var 5,9 pr. 1 000 hvert år de første fem årene. Dette økte til 6,8 pr. 1 000 hvert år de siste tre årene av oppfølgingen.

Holder seg i mange år

- Risikoen for selvmord holder seg i mange år blant dem som tidligere har forsøkt å begå selvmord. Klinikere oppfordres til å være spesielt påpasselige overfor pasienter rett etter en selvmordsforsøk, skriver Gary Jenkins med flere i British Medical Journal.

Forskerne påpeker også at tidligere selvdestruktiv atferd forblir en potensiell risiko for selvmord senere, selv om det skjedde for mange år siden.

Vanskelige å følge opp

Stipendiat Fredrik Walby ved Seksjon for selvmordsforskning, Universitetet i Oslo, forsker på selvmord hos psykiatriske pasienter.

- Det er viktig å følge opp pasienter med selvmordsadferd - men mange av disse pasientene er vanskelige å følge opp, sier han til Dagens Medisin.

Viktig informasjon

Den landsomfattende Handlingsplan mot selvmord ble fulgt opp med et treårig prosjekt fra år 2000. “Det vil være nødvendig med videre arbeid for å etablere gode, og godt nok forankrede rutiner for oppfølging av mennesker innlagt etter selvmordsforsøk”, heter det i Statsbudsjettets begrunnelse for denne videreføringen.

- Det er avgjørende å være oppmerksom på tidligere selvmordsforsøk ved vurdering av pasienter ved akuttmottak. Det kan indikere en alvorlig risiko selv om episoden skjedde for flere år siden, kommenterer Bo S. Runeson i en lederartikkel i BMJ.

Synkende tall

I 2000 var det 541 nordmenn som tok sitt liv, noe som er snaut 120 færre enn i 1990. Det er langt flere menn enn kvinner som velger å ta sitt eget liv; 409 menn mot 132 kvinner i 2000. Hvert år dør omlag 45 000 mennesker i Norge.

Powered by Labrador CMS