Deprimert av lykkepillen?

Ny forskning tyder på at lykkepillen Prozac har en helt annen virkning på foster og småbarn enn på voksne. Museunger på Prozac blir nemlig deprimerte og engstelige senere i livet.

Prozac og andre SSRI-medikamenter kan sørge for en formidabel oppsving i humøret til mennesker med depresjoner, og forskerne har ment at stoffene trygt kan brukes av gravide.

Men i senere tid har det dukket opp en del foruroligende rapporter. Den siste, som publiseres i ukas utgave av Science, viser at nyfødte mus på normale doser Prozac utvikler seg til engstelige og deprimerte voksne.

Det er ingen som vet om stoffene virker likt på mus og menn, men resultatene kan likevel tyde på at unge menneskehjerner slett ikke bør utsettes for lykkepiller.

- Bruk av SSRI-medikamenter i gravide kvinner og små barn kan føre til en uventet risiko for emosjonelle lidelser senere i livet, konkluderer forskerne i Science.

Forsterker signaler

Når noe gjør deg lykkelig, sender nervene i kroppen det glade budskapet videre ved å skille ut spesielle signalstoffer, for eksempel serotonin. Så snart beskjeden er formidlet, trekkes kjemikaliene tilbake igjen.

SSRI-medikamenter (selective serotonin reuptake inhibitors) virker rett og slett ved å sakke tilbaketrekningen av serotonin. Stoffet slenger rundt litt lenger enn vanlig, og dermed øker sjansene for at den gledelige meldinga blir oppfattet.

Men nå ser det altså ut til at lykkepillene også kan stelle i stand uheldige forandringer i unge hjerner.

Triste mus

Forskere fra Columbia University i New York gav prozac til museunger fra de var fire til 21 dager gamle, en periode som tilsvarer de siste ukene av svangerskapet og fram til åtteårsalderen for mennesker. Etter ni uker, da musene var blitt voksne, viste dyra tegn på at lykkestoffet hadde forandret hjernene deres.

Musene som hadde spist Prozac i ungdommen var reddere for nye omgivelser og tregere til å trekke seg unna situasjoner som førte til smerte, noe som tyder på at de var engstelige og deprimerte.

- Dette antyder at kjemikaliene kan skape kritiske forandringer i en hjerne under utvikling, sier Jay Gingrich Columbia University i New York til New Scientist.

Ingen lette valg

Annen nyere forskning har også pekt mot at SSRI-medikamenter kan gi menneskefostre små nevrologiske forandringer. Disse kan for eksempel redusere følsomheten overfor smerte eller forstyrre søvnmønsteret.

Men selv om det skulle vise seg at stoffet påvirker foster og småbarn, er det likevel ikke lett å avgjøre om gravide bør fortsette å ta lykkepiller, mener forskerne. I noen tilfeller kan kanskje følgene av en depresjon være minst like skadelig.

Referanse:

M.S. Ansorge, M. Zhou, A.Lira, R. Hen & J.A. Gingrich, Early-Life Blockade of the 5-HT Transporter Alters Emotional Behavior in Adult Mice, Science, 28. oktober 2004, vol. 306, p. 879.

Lenker:

Science: Prozac Paradox
New Scientist: Newborn mice given Prozac grow up depressed

Powered by Labrador CMS