Valgdeltakelsen er i Norge generelt høyere for kvinner enn for menn. Blant innvandrere er det ingen klar trend med hensyn til kjønn og valgdeltakelse.  (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)
Valgdeltakelsen er i Norge generelt høyere for kvinner enn for menn. Blant innvandrere er det ingen klar trend med hensyn til kjønn og valgdeltakelse. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Innvandrere foretrekker Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ville ha gjort det bedre i sist valg om valgdeltakelsen blant innvandrere hadde vært på samme nivå som i den øvrige befolkningen. Høyre og Fremskrittspartiet ville tapt noe.

Endringene ville likevel neppe ha endret det politiske landskapet. Mest sannsynlig ville de samme partiene dannet regjering i 2013, mener Øyvind Kleven, rådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I en ny rapport viser han at innvandrere bruker stemmeretten sin langt sjeldnere enn den øvrige befolkningen.

Den samlede valgdeltakelsen ved stortingsvalget i 2013 var på 78 prosent.

80 prosent av de stemmeberettigede uten innvandrerbakgrunn gikk til valgurnene. Bare 54 prosent av innvandrerne gjorde det samme.

Litt flere innvandrere med stemmerett

Ved Stortingsvalg har bare norske statsborgere stemmerett. I år utgjør innvandrerne med stemmerett sju prosent av de stemmeberettiget. Ved forrige stortingsvalg var det seks prosent.

De fleste innvandrere som har stemmerett i Norge i dag, er fra Pakistan, Irak, Vietnam og Somalia. Analyser fra tidligere valg viser at de mest sannsynlig vil stemme på et parti på venstresiden ved kommende valg.

Arbeiderpartiet er favoritten. Nær seks av ti innvandrere med bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer på partiet.

I Oslo er det knapt noen annen sosial gruppe som i samme omfang som ikke-vestlige innvandrere stemmer Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler sa til forskning.no tidligere i år at han tror det har stor betydning for folk i den innvandrertette Groruddalen at også sentrale politikere bor der. Selv er han den eneste Arbeiderpartipolitiker på Stortinget som bor i dalen.

Innvandrere fra Asia, Afrika og Latin-Amerika skiller seg klart fra de som kommer fra EØS-landene i østlige Europa når det kommer til partivalg.

Østeuropeere støtter Frp

Blant de østeuropeiske innvandrerne er støtten til Fremskrittspartiet dobbelt så stor som i befolkningen for øvrig, viser tidligere undersøkelser fra SSB.

Østeuropeerne har bodd relativt kort tid i Norge. De har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, men ikke stortingsvalg. Analysene av lokalvalget 2015 viste at det særlig er arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske EØS-land som har svært lav valgdeltakelse.

Polakker stoler ikke på systemet

Innvandrere flest stoler på det politiske systemet i Norge. Faktisk viser en levekårsundersøkelse at de har større tillit til politikerne våre enn resten av befolkningen. Likevel er altså valgdeltakelsen lavere.

Det er innvandrere fra land som Irak, Eritrea, Somalia og Afghanistan som uttrykker mest tillit til det politiske systemet.

Polakker skiller seg ut som den gruppen som har minst tillit.

Valgdeltakelsen kan endre seg

Innvandrere som gruppe er i gjennomsnitt yngre enn den øvrige befolkningen. De har lavere utdanning, og de er mindre yrkesaktive. Men selv når statistikeren sammenlikner to like grupper, så ser han at personer med innvandrerbakgrunn sjeldnere bruker stemmeretten sin.

De som er født i Norge med innvandrerforeldre og har middels og høy utdanning, går til valgurnene i litt større grad enn andre innvandrere.

Mange i denne gruppen tar nå utdanning. Det er derfor grunn til å tro at valgdeltakelsen deres bli høyere når de blir eldre, skriver Kleven i rapporten fra SSB.

Referanse:

Øyvind Kleven: Innvandrere i Norge, valg og politisk deltakelse, i serien Innvandrere i Norge 2017, Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS