Debatten om statsbudsjettet i Stortinget i 2012 var helt uvanlig. Da argumenterte representantene med sitater fra Bibelen.
Debatten om statsbudsjettet i Stortinget i 2012 var helt uvanlig. Da argumenterte representantene med sitater fra Bibelen.

Stortings­politikerne lo da de siterte fra Bibelen

Bibelen er brukt som politisk rettesnor i tre stortingsdebatter. To ganger på alvor og en gang for spøk.

I Grunnloven står det at verdigrunnlaget for kongeriket Norge er den kristne og humanistiske arven vår. Stortinget har forpliktet seg til den kristne arven.

Men Gud, Jesus og Bibelen blir sjelden brukt som verdigrunnlag, argumenter eller referanser i stortingsdebattene.

Førsteamanuensis Ole Jakob Løland ved Universitetet i Sørøst-Norge har undersøkt Bibelens posisjon i norsk politikk.

– I dag er Bibelen fraværende i de aller fleste politiske debatter. Når bibelsitater en sjelden gang blir brukt, har de ingen betydning i utformingen av politiske vedtak.

– De brukes til å skåre politiske poenger mot andre politikere, sier Løland til forskning.no.

Han har jaktet på bibelsitater i norske stortingsdebatter etter 1884.

I bare to debatter spilte Bibelen en viktig rolle og ble brukt som en del av grunnlaget for vedtakene.

Religion for og mot kvinners rettigheter

Den første var på 1880-tallet da Stortinget skulle vedta eiendomsrett for kvinner. Den andre gangen var på 1930-tallet da striden sto om kvinnelige prester. I disse to debattene brukte noen politikere Bibelen til å argumentere for at kvinner var underordnet mannen, mens andre brukte bibelske tekster som argument for religiøs likestilling.

Om Bibelen blir brukt i dag, er det fordi den har moralsk og kulturell verdi, heller enn religiøs verdi, ifølge Ole Jakob Løland.
Om Bibelen blir brukt i dag, er det fordi den har moralsk og kulturell verdi, heller enn religiøs verdi, ifølge Ole Jakob Løland.

Bibelen ble derimot ikke brukt i debatten da Stortinget endret Grunnloven i 2012 for å få til et skille mellom stat og kirke.

– Det var den viktigste religionspolitiske avgjørelsen om stat og kirke i Norge på 500 år. Man kunne tro at oppløsningen av statskirken ville inspirere politikere til å bruke bibeltekster, sier Løland.

Det var det ingen politikere som gjorde.

Morsomt med Bibelen

Det har hendt at bibelsitater blir brukt i stortingsdebattene i nyere tid, men da er det mest på gøy.

Det skjedde under debatten om statsbudsjettet i 2012. Da tok det helt av. Bibelsitatene kom tett. 47 ganger siterte politikerne fra Bibelen.

– Vi må trolig tilbake til debatten om kvinnelige prester på 1930-tallet for å finne maken, sier Løland.

Arbeiderpartiet startet. Marianne Aasen mente forskning ville løse store samfunnsproblemer. Hun sa: «Setter man seg inn i forskningen rundt klima, er følgende bibelsitat svært gyldig: «Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte.»»

Her brukte hun Bibelen som kilde til visdomsord, ikke som henvisning til Gud, ifølge Løland.

Det gamle testamentet for nybygg i Trøndelag

Andre stortingsrepresentanter fulgte på.

– Det finnes ingen bibel i stortingssalen, så kanskje de googlet bibeltekstene. Men det kan også ha vært avtalt spill å bruke Bibelen, siden bibelsitatene kom som perler på en snor, mener Løland.

Tord Lien fra Fremskrittspartiet var misfornøyd med at regjeringen ikke hadde bevilget penger til et nytt bygg på Høgskolen i Sør-Trøndelag. Han siterte fra Det gamle testamentet: «Det er bedre at du ikke gir ham noe løfte, enn å love og ikke holde det.»

Tord Lien fra Fremskrittspartiet brukte det gamle testamentet for å argumentere for et nytt bygg.
Tord Lien fra Fremskrittspartiet brukte det gamle testamentet for å argumentere for et nytt bygg.

Snorre Valen fra SV fortsatte bibelsiteringen, nå om skolepolitikken – for i Bibelen står det at «det gir større lykke å gi enn å få». Høyrepolitiker Elisabeth Aspaker kritiserte regjeringen for at norske elever gjør det dårlig på tester. Hun sa: «Og for å låne et vers fra Bibelen: Løft dine øyne og se deg omkring». Kunnskapsminister Kristin Halvorsen beklaget at hun gikk tom for bibelsitater.

– I denne debatten ble ikke Bibelen brukt som religiøst verdigrunnlag eller som Guds ord, men som en bok som vi kan hente god moral og riktige verdier fra, sier Løland.

– De brukte Bibelen til å slå hverandre i hodet med.

I referatene fra denne stortingsdebatten står det at det stadig var munterhet i salen. Representantene lo.

Fiskemirakel truer norsk eksport

– Det virker som de var enige om at fortellingene fra Bibelen har lite å tilføre en reell politisk debatt, sier Løland.

Det var mest moro. Høyres Henning Warloe advarte mot Bibelens fortelling om Jesus som metter 5.000 personer med bare fem brød og to fisker. For det ville skadet eksportmarkedet for norsk fisk og sjømat.

– Politikerne ironiserer over Bibelen i debatter. De er ikke redde for å tøyse med tekstene, sier Løland.

Heller ikke Kristelig folkepartis politikere bruker Bibelen mye i politisk debatt.

– KrF er interessante, fordi de er det eneste partiet som skal bygge på et kristent grunnlag, sier Løland.

– Politikk for alle

Ifølge nettsidene til KrF er verdigrunnlaget deres blant annet hentet fra Bibelen.

– Kristelig folkeparti er påfallende defensive i debatter både på Stortinget og andre steder, sier Løland.

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF, forklarer den manglende bruken av Bibelen med at politikken deres er for alle.

Kjell Ingolf Ropstad fra KrF argumenterer for sin politikk ut fra allmenne verdier, ikke bibelsitater.
Kjell Ingolf Ropstad fra KrF argumenterer for sin politikk ut fra allmenne verdier, ikke bibelsitater.

– Vi bygger vår politikk på kristne grunnverdier, som nestekjærlighet, menneskeverd og forvaltningsansvaret, men vår politikk er for alle, skriver han i en sms til forskning.no.

Ifølge Ropstad er dette vanlig praksis i de kristendemokratiske partiene i Europa.

– Det er bred konsensus blant disse partiene om å argumentere allmenn-etisk, ut fra disse verdiene og ut fra menneskerettigheter – og ikke gjennom bibelsitat, uttaler Ropstad.

Stoltenberg følger bibelske råd

– Når tidligere partileder i KrF, Knut Arild Hareide, brukte Bibelen, gjorde han det ofte i en selvironisk tone, sier Løland.

Kjell Magne Bondevik fra KrF siterte Bibelen bare én gang i de sju nyttårstalene han holdt som statsminister fra 1998 til 2005.

Da statsminister Jens Stoltenberg holdt i sin nyttårstale i 2010, siterte han Bibelen i fullt alvor. Den rødgrønne regjeringen hadde fulgt rådet som Josef ga til faraoen i Egypt om å spare i gode tider. Faraoen bygde kornkamre. Stoltenberg bygde Statens pensjonsfond.

– Ingen ble provosert eller gjorde narr av Stoltenbergs bruk av denne bibelteksten. Det var vellykket politisk retorikk, mener Løland.

Fremskrittspartiet har bidratt mest til å sette religion på den politiske agendaen de siste tiårene. Løland tar fram to eksempler.

Fremskrittspartiet og Jesus

Carl I. Hagen sammenlignet Jesus og Muhammed i en tale i 2004. Der Jesus sa «La de små barn komme til meg,» ville Muhammed sagt «La de små barn komme til meg slik at jeg kan utnytte dem i min kamp for å islamisere verden», ifølge Hagen.

Hagen fikk mye kritikk for det han sa om islam. Løland forteller at Koranen blir sjelden omtalt i norske stortingsdebatter.

– Jeg har aldri i noe stortingsreferat sett at representantene viser mangel på respekt eller driver med uærbødig tøysing med Koranen, slik de gjør med Bibelen, sier Løland.

I 2015 kritiserte Frps Sylvi Listhaug flyktningpolitikken i Norge. Hun brukte Jesus som argument for at vi skal ta i mot færre flyktninger, men heller hjelpe dem der de er.

Sylvi Listhaug fra FrP brukte Jesus i flyktningpolitikken.
Sylvi Listhaug fra FrP brukte Jesus i flyktningpolitikken.

«Det var jo det Jesus var opptatt av, at du skulle hjelpe flest mulig. Og da handler det ikke om å hjelpe flest mulig i Norge,» sa Listhaug på Dagsnytt 18, NRK.

Bruker Bibelen til ulik politikk

Biskopen som Listhaug møtte til debatt, brukte et nøytralt språk og snakket om menneskeverd.

– Det er politikeren som bruker religionen politisk i denne debatten, ikke biskopen. Og Listhaug bruker Jesus i fullt alvor. Her er det ikke på lek som i stortingsdebattene, sier Løland.

Flere forskere har sett på ulik bruk av Bibelen i politisk debatt. Ole Jakob Løland gjengir forskningen i sin artikkel i tidsskriftet Kirke og Kultur.

Bibelen ble lenge brukt for å rettferdiggjøre monarkiet, med en konge som styrte på Guds nåde.

Nå bruker amerikanske og britiske politikere Bibelen til å argumentere for moderne liberalisme.

Løland finner bare et slikt eksempel fra norsk politikk.

Jesus for individet

I valgkampen i 2017 hevdet tidligere Venstreleder Trine Skei Grande at Det nye testamentet handlet om individet. Hun sa: «når Jesus skal helbrede, så helbreder han aldri en gjeng, men individer».

Skei Grande forsøkte å bruke Bibelen som grunnlag for liberal norsk politikk, ifølge Løland. Det ble ikke fulgt opp av andre politikere.

– Bibelen har hatt lite å si for utformingen av norsk politikk. Ideen om at politikken kan bygge på bibelske tekster, har blitt nærmest latterlig, skriver Ole Jakob Løland i artikkelen i Kirke og Kultur.

Så latterlig at stortingspolitikerne ler når de hører bibelsitater fra talerstolen.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Ole Jakob Løland: Bibelen på Stortinget. Når det blir munterhet i salen. Kirke og Kultur, 2022. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS