En notis fra Politihøgskolen - les mer.

Her er forskerne som over tre år skal forske på digitalisert kunnskapsproduksjon i politiet.
Her er forskerne som over tre år skal forske på digitalisert kunnskapsproduksjon i politiet.

Får 10 millioner til forskning på digitalisert kunnskapsproduksjon i politiet

Forskningsprosjektet nådde helt opp i den harde konkurransen om midler fra Forskningsrådets store, årlige utlysning til forskningsfinansiering.

I prosjektet deltar forskerne Brita Bjørkelo, Jenny Maria Lundgaard, Johanne Yttri Dahl og Guro Flinterud. Midlene går til en treårig studie om hvordan bruk av digitale verktøy og plattformer påvirker hva som får status som fakta og kunnskap i det norske politiet.

- Digitalisering er en uttalt del av politiets strategi i dag, samtidig snakkes det om at politiet skal arbeide kunnskapsbasert. I dette prosjektet vil vi gå inn og se på hvordan digitale verktøy er integrert i politiets arbeidsoppgaver og kommunikasjon i dag, sier prosjektleder Bjørkelo.

Politiet skal produsere sikker kunnskap, og i prosjektet vil forskerne stille spørsmål om hvordan digitale teknologier former dette arbeidet: Hvordan påvirker digitalisering hva som regnes som fakta, og hva som vurderes som irrelevant.

Les mer om tildelingen og prosjektet på hjemmesidene til Politihøgskolen

Powered by Labrador CMS