Bunnen nådd i Dronning Maud Land

En ny iskjerne med klimadata er boret ut i det norske kravområdet av Antarktis.

Publisert

Den 2 774 meter tykke isen på borestedet beregnes å inneholde klimainformasjon fra de siste 900 000 år. Dette omfavner de siste åtte istidene.

I den nederste delen av iskjernen som nå er tatt ut, gir ti meter is informasjon fra omtrent 110 000 år.

Forskerne som studerer iskjernene ser på innhold av drivhusgasser, ioner, metaller og spor etter vulkanske utbrudd.

Det er det europeiske forskningsprosjektet (EPICA), hvor Norsk Polarinstitutt er en av partnerne, som 17. januar nådde bunnen av den antarktiske innlandsisen ved Kohnen stasjon i Dronning Maud Land.

Mer kunnskap

Ved hjelp av analyser håper forskerne nå å få mer kunnskap om blant annet de raske klimaendringene under siste istid, som er observert i iskjerner fra Grønland, også opptrådte på den sørlige halvkule.

"Her er personell i arbeid ved Kohnen stasjon i Dronning Maud Land. (Foto: Alfred-Wegener-Institut)"
"Her er personell i arbeid ved Kohnen stasjon i Dronning Maud Land. (Foto: Alfred-Wegener-Institut)"

Vi lever nå i en varmeperiode som har vart i cirka 10 000 år.

Et av de største klimaspørsmålene er hvordan tidligere varmeperioder har sett ut - hvor lange og hvor varme var de?

Og hvordan ser den varmeperioden ut som vi lever i nå, sammenlignet med de som planeten Jorden tidligere har opplevd?

Store utfordringer

- Globale klimaendringer er en av de største miljømessige og økonomiske utfordringene verden står overfor. Kunnskap om både historisk klima og nåværende klima er svært viktig for å kunne si noe om framtidige klimaendringer, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Hun mener EPICA-prosjektet i så måte bidrar med ny og svært verdifull kunnskap om den historiske klimautviklingen. Ti europeiske nasjoner er med i prosjektet.

- Vi deltar tungt i EPICA gjennom Norsk Polarinstitutt, og vi styrker nå vår forskning og klimaovervåking i Antarktis ytterligere gjennom Troll som helårsstasjon, sier Bjørnøy.

Tung forskningssatsing

EPICA-prosjektet har pågått i ti år og er en av de tyngste forskningssatsingene noen sinne i Antarktis. Iskjerneboringene på Kohnen stasjon i Dronning Maud Land har pågått i fire sommersesonger.

"Her ser vi noe av fangsten fra boringen, en liten del av iskjernen forskerne skal studere i tiden som kommer. (Foto: Alfred-Wegener-Institut)"
"Her ser vi noe av fangsten fra boringen, en liten del av iskjernen forskerne skal studere i tiden som kommer. (Foto: Alfred-Wegener-Institut)"

En stor del av den norske forskningen i dette prosjektet har konsentrert seg om hvordan de ulike klimaparametrene varierer i denne delen av Antarktis.

I løpet av prosjekttiden har Norsk Polarinstitutt samlet inn data gjennom å foreta tre krysninger (traverser) i dette området.

To av disse har vært under norsk ledelse og gått ut fra forskningsstasjonen Troll som ble innviet at Dronning Sonja for ett år siden.

EPICA er delt i to, og i Dome Concordia-området i det franske kravområdet i Antarktis er det boret ut en 3 300 meter lang iskjerne.

Kan ta flere år

Denne har gitt mulighet for å studere klimaet i detalj 900 000 år tilbake, og den har blant annet vist at drivhusgasser og temperatur har vært sammenkoblet i minimum de siste 650 000 år.

Den nye kjernen fra Dronning Maud Land gir en mulighet til å komplettere disse funnene.

Kjernen transporteres tilbake til Europa og analyseres, og forskerne regner med at det tar et par år før all informasjon kjernen kan gi er hentet ut.