Ringsel blir tidligere kjønnsmoden

Ringsel på Svalbard blir tidligere kjønnsmoden nå enn for 20 år siden. Grunnen kan faktisk være at flere seler blir spist av isbjørn, mener Bjørn Krafft som nylig disputerte ved Universitetet i Tromsø.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Klimaet i Arktis er blitt mildere, noe som kan gjøre ringsel til et lettere bytte for rovdyr - predatorer. Samtidig har antallet isbjørn, som er ringselens hovedpredator, sannsynligvis økt siden den ble fredet på Svalbard i 1973.

Økt predasjonstrykk på ringsel kan ha ført til redusert konkurranse om maten og dermed økt næringstilgang for de dyrene som ikke blir spist. Det kan ha gitt utslag i tidligere kjønnsmodning.

Dette er ett av funnene til Bjørn Krafft som disputerte for sin doktorgrad ved Universitetet i Tromsø 30. november. Kraft har hatt sitt arbeidssted ved Norsk Polarinstitutt.

Viser forandringer

Ringsel utgjør et meget viktig ledd i den arktiske næringskjeden både som rovdyr og byttedyr. Den er en arktisk selart med spesielle tilpasninger som gjør den totalt avhengig av sjøis for reproduksjon og overlevelse.

De spesielle tilpasningene gjør den samtidig meget sårbar overfor forandringer av fysiske og biologiske faktorer.

Målet med doktorarbeidet var derfor å bruke ringsel på Svalbard som en indikatorart for å kunne kartlegge framtidige forandringer i klima og forurensning i det marine økosystemet.

Kan sammenlignes

Krafft benyttet atferdsstudier, beregnet tetthet av bestanden ved hjelp av flytellinger og studerte vekst og alder ved kjønnsmodning. Han undersøkte også den generelle helsetilstanden til selene.

Data fra disse undersøkelsene danner et grunnlag for å kunne sammenligne med informasjon fra andre regioner, og for å kunne spore framtidige biologiske og fysiske forandringer som følge av forurensning og klimaforandringer.

Tittelen på Bjørn Kraffts doktoravhandling er “Population biology of ringed seals (Pusa hispida) on Svalbard, Norway”.

Powered by Labrador CMS