Bakgrunn: Fakta om leishmaniose

Leishmaniose (også kalt leishmaniasis) er en alvorlig sykdom hos hund og menneske forårsaket av en encellet parasitt (Leishmania).

Publisert

Katt kan også bli smittet. Sykdommen forekommer ikke i Norge men er sett hos hunder og personer som har vært i Middelhavsområdet eller i tropiske og subtropiske områder.

Agens og smittemåte

Leishmaniose forårsakes av encellede organismer tilhørende slekten Leishmania. Det finnes mange forskjellige arter. Parasitten blir overført mellom dyr og mennesker ved bitt av blodsugende sandmygg (også kalt sommerfuglmygg), og den er avhengig av å utvikle seg i myggen for å bli smittefarlig.

Sandmygg forekommer ikke i Norge, og risikoen for smittespredning fra en infisert hund til friske norske hunder anses derfor å være svært liten.

 Forekomst

Dette er en importsykdom og forekommer her i landet kun hos dyr eller mennesker som har oppholdt seg i områder hvor parasitten og sandmyggen finnes. Dette gjelder de fleste tropiske og subtropiske områder av verden, som Middelhavslandene og Portugal, Øst- og Sør-Asia, Nord- og Øst- Afrika, og Latin-Amerika.

I Europa er hund hovedreservoar for leishmaniaparasitten. Katt kan også bli smittet.

 Leishmaniose hos dyr

Leishmaniose hos hund har vanligvis et kronisk forløp. I noen tilfeller er symptomene begrenset til hudforandringer, men ofte utvikles en alvorlig systemsykdom med feber, avmagring, anemi, neseblødning, lever- og nyreskader.

Behandling av leishmaniose hos hund er vanskelig og tilbakefall forekommer. Prognosen er avventende til dårlig.

 Diagnostikk

Antistoffer mot parasitten kan påvises i blod. Det er også mulig å ta ut vevsprøver fra lymfeknuter og hud for å undersøke om parasitten er tilstede i prøvematerialet.

 Forebygging og kontroll

Ved tilbakeførsel etter reise og import av hunder fra Middelhavsområdet bør man være oppmerksom på muligheten for at hunden kan være smittet av leishmaniaparasitten.

På reise bør hunden beskyttes mot myggangrepp og holdes innendørs ved skumring og natt, bruk myggnett om nødvendig.Insektavvisende preparater kan forskrives av veterinær.

 Leishmaniose er en gruppe B-sykdom og forekomst av eller mistanke om leishmaniose må rapporteres umiddelbart til Mattilsynet.

 Leishmaniose hos menneske

Sykdommen kalles også leishmaniasis. Sykdomsbildet hos menneske varierer og deles oftest inn i en hudform (kutan leishmaniasis) og en systemisk form (visceral leishmaniasis).

 Les mer om leishmaniasis hos menneske hos Nasjonalt folkehelseinstitutt www.fhi.no

Hva gjør Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet formidler prøvemateriale til samarbeidende laboratorium for påvisning av antistoffer eller parasitter.

Veterinærinstituttet har også en rådgivende funksjon og foretar faglige vurderinger og risikoanalyser når det er aktuelt.