En notis fra Veterinærinstituttet - les mer.

Brit Tørud oppfordrer folk til å sende bilder dersom de ser syk eller død villlaks. (Foto: Veterinærinstituttet)
Brit Tørud oppfordrer folk til å sende bilder dersom de ser syk eller død villlaks. (Foto: Veterinærinstituttet)

Ber folk melde fra om syk villaks

Til tross for omfattende undersøkelser, så har Veterinærinstituttet foreløpig ikke funnet årsaken til hvorfor villaks enkelte steder i Sør-Norge får hudskader og blødninger, eller om fisken i elvene lider av det samme.

Veterinærinstituttet ønsker derfor fortsatt at folk tar kontakt og sender bilder, hvis de observerer syk eller død villaks.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet fikk i slutten av mai melding om syk og død villaks i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold.

Den syke fisken hadde tydelige sår på og ved finnene og blødninger i huden under buken. Det er ikke klart hva laksen lider av.

I ettertid har det kommet meldinger om lignende sykdomstegn hos villaks i andre elver i Sør-Norge.

Tørud berømmer laksefiskerne, som har kontaktet Mattilsynet og Veterinærinstituttet om syk og død laks.

– Vi oppfordrer folk til å fortsette å sende bilder, slik at vi kan vurdere om fisken bør undersøkes nærmere, sier Brit Tørud, fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Hun forteller at de også tar vare på aktuelt prøvemateriale, og i enkelte tilfeller ber om at fisker fryser inn fisken i tilfelle det skulle være nødvendig å gjøre nye undersøkelser på et senere tidspunkt.

Les mer om undersøkelsene på nettsidene til Veterinærinstituttet.

Powered by Labrador CMS