Utrygge voksne på skolebenken

Mange voksne er usikre og utrygge når de begynner på nye utdanningsløp. Ny forskning viser at et godt faglig og sosialt læringsmiljø gir de voksne elevene bedre resultater.

Mange voksne er usikre og utrygge når de begynner på nye utdanningsløp.

- Vi må bli flinkere til å forstå hvordan voksne har det når de setter seg på skolebenken, og tilrettelegge undervisningen etter det, sier Gerd Stølen.

I sin doktorgradsavhandling har hun undersøkt hva som skal til for at voksne elever lykkes i nye utdanningsforsøk.

Stølen har fulgt 41 voksenopplæringselever og 30 lærere fra grunnskolens voksenopplæring og Forkurs for høgere utdanning i Finnmark.

Samtlige elever tilhører samfunn der arbeidsliv og livsform tradisjonelt ikke har vært basert på formell utdanning.

Det sosiale avgjørende

- Det forventes ofte at voksne skal være i stand til å kunne ta ansvar for egen læring, men ideen om selvstyrt læring er ikke relevant i alle deler av utdanningssystemet, sier Gerd Stølen.

"Gerd Stølen har studert miljøet på voksenopplæringen."
"Gerd Stølen har studert miljøet på voksenopplæringen."

Hennes undersøkelse viser at de voksne elevene fullfører utdanningen med bedre resultat når lærerne tar ansvar for å legge til rette for et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.

- Å skape trygghet og fellesskapsfølelse er nødvendig både innen kommunal voksenopplæring, og andre etter- og videreutdanningstilbud for voksne, sier Stølen.

Det betyr blant annet at utdanningsinstitusjoner i større grad må etablere et godt sosialt miljø, også for voksne studenter og elever.

Liten forståelse

- Sammenlignet med våre nordiske naboland har det vært liten interesse for forskning på voksnes læring i Norge. Ofte blir det tatt for gitt at voksen elever er interesserte, motiverte og selvstyrte, sier Stølen.

Hun har nylig disputert med avhandlingen om voksne elever.

- I mitt møte med ukjente folk, forteller jeg om mitt arbeid. Da møter jeg ofte forbauselse over at det finnes problemer med voksnes læring. Noe av den samme forundringen kan jeg også møte i universitetsmiljøet, sier Stølen.

Innen pedagogikkfaget har voksnes læring fått forholdsvis liten oppmerksomhet i Norge. I en tid med stadig flere voksne under utdanning er det stort behov for kunnskap om voksnes læring.

Flere voksne på skolebenken

Det ser ut til at stadig flere vil ta utdanning og det blir et stigende behov for utdanning i voksen alder. I tillegg åpner Kompetansereformen (St.meld.nr 42) for muligheten av å komme inn på universitet gjennom realkompetanse.

Dette gjør at det blir stadig større behov for å forbedre utdanningen for voksne. Dette betyr at universiteter og høgskoler i større grad vil møte voksne studenter som vil oppleve en verden som kan være fremmed fra den de vokste opp i.

- Med et stadig økende antall voksne på skolebenken håper jeg at min forskning bidrar til større forståelse for å tilrettelegge for voksnes læring, både pedagogisk og sosialt, avslutter dr.polit Gerd Stølen.

Hun har forsvart avhandlingen “Den voksne ungdomsskoleeleven. Om utdanning og reviderte livsplaner er voksenopplæring.” for graden Doctor Rerum Politicarum ved Institutt for pedagogikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Powered by Labrador CMS