- Sjtokman kan utløse naturkatastrofe

Et jordskjelv med påfølgende tsunami kan bli resultatet dersom det enorme gassfeltet ikke sikres godt nok, ifølge forsker Anatolij Vinogradov ved Det russiske vitenskasakademi.

Publisert

Den høytstående russiske forskeren slår alarm om den tekniske sikringen av Sjtokman-feltet, som han mener er mangelfull.

Produksjonen på det enorme gassfeltet utenfor Kola-halvøya skal etter planen i gang allerede i 2015.

Sakens kjerne er hulrommet som vil oppstå etterhvert som de enorme gassreservene pumpes ut. I verste fall kan havbunnen på oversiden kollapse og skape det som tilsvarer et kraftig jordskjelv.

Et resultat vil være tsunami og ødeleggelser av store dimensjoner langs kysten.

Kan unngås

Dette kan unngås gjennom en installasjon av ømfintlige optiske instrumenter på havbunnen, som er i stand til å måle de minste bevegelser.

(Grafikk: Public domain)
(Grafikk: Public domain)

– Russerne mangler denne teknologien. Uten slike instrumenter vil vi få vite om en eventuell katastrofe for sent, sier Vinogradov.

Et russisk forskningsinstitutt med 1500 ansatte, som arbeidet med denne teknologien, ble nedlagt i 1993. Siden har utviklingen stått på stedet hvil.

– Norge har utviklet måleinstrumentene vi trenger, men Russland har takket nei, beretter forskeren.

Dette har de gjort av hensyn til rikets sikkerhet. Årsaken er den strategisk viktige marinebasen på Kolahalvøya.

Frykter havari

– Ikke bare vil man kunne registrere maritim aktivitet med slike instrumenter, men også fartøyets kurs, forklarer Vinogradov.

Et annet bekymringsmoment er trafikken av tankskip fra Sjtokman. Årlig vil 1000 skip passere norskekysten på vei til kunder i Europa.

– Statistikken tilsier at ett av 2.000 skip vil havarere. Så dette er også noe vi må vie oppmerksomhet, sier forskeren.

Bakgrunn:

Anatolij Vinogradov var blant deltakerne da akademikere fra Norge og Russland i forrige uke var samlet under et seminar om marine ressurser i Arktis-regionen i regi av Universitetet i Tromsø (UiT) og Murmansk State Technical University (MSTU).