(Foto: Colourbox)
(Foto: Colourbox)

Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet

De som tar desentralisert sykepleierutdanning bosetter seg i distriktet etter endt utdanning.

Publisert

Desentralisert sykepleierutdanning gir personer, som av ulike grunner ikke kan eller vil flytte til et studiested, mulighet til å ta en utdanning på hjemstedet.

Dette har vært praktisert i flere år i Norge, og mytene om studieformen har vært mange.

– Man har visst lite og ment mye om desentraliserte studier, sier Jeanette Huemer, universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT i Hammerfest.

Etter å ha blitt kontaktet av fylkeslegen i Finnmark, som lurte på hvor det ble av dem som tok desentralisert sykepleierutdanning, begynte hun og kollegaene Liss Eriksen og Gudrun Nilsen, å nøste i trådene.

Det de fant ut var oppsiktsvekkende.

Bor fortsatt i småkommunene

Etter å ha studert nesten 200 studenter i tre kull fra Finnmark, fant de nemlig ut at 92,5 prosent av sykepleierne hadde tatt seg jobb i fylket etter endt utdanning, og at de fortsatt var i jobb der 3–5 år etter endt utdanning. Mange tok også videreutdanning.

– Et desentralisert studium gir studentene opplæring i å jobbe på egenhånd, konkluderer Eriksen.

Hun berømmer også kommunene som støtter de som ønsker å ta utdanning. Flere småkommuner ga studentene penger i utdanningsløpet mot at de skulle komme tilbake og jobbe når de var ferdig utdannet. Det var ikke snakk om store pengesummer, men nok til at folk følte en tilhørighet.

– Det viser seg at der folk får sin første jobb, der blir de. Desentralisert utdanning gir rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distriktet, konkluderer Eriksen.

Et av landets store utfordringer er nettopp å få nok kvalifisert helsepersonell i utkantstrøk, men det viser seg at de som studerer i sine hjemkommuner blir der over tid.

Knuser myter

Men det finnes mange myter om at desentralisert sykepleierutdanning er et B-studium med eldre studenter som får dårligere karakterer. Men er det sant?

– Det viser seg at desentralisert sykepleieutdanning har samme kvalitet som den som gis på campus, sier Gudrun Nilsen.

Hun er veldig fornøyd med at utdanningen, som baserer seg mye på IKT, altså undervisning over internett, har like god kvalitet som den ordinære sykepleierutdanningen man finner på selve universitetet.

– De som tok studiet på et studiested hadde snittkarakter på 2.6. Mens de som tok desentralisert hadde 2.7, så dette er absolutt ikke en B-utdanning, konkluderer hun.

Aldersmessig viser det seg at de som tar desentralisert sykepleierutdanning kun er 0,8 år eldre enn sine sentraliserte medstudenter.

– Man snakker mye om slike utdanninger, men man har forsket lite på effekten. Vår studie viser at dette lønner seg for distriktet, sier Huemer.