Økte forventninger til sykepleiere

Mange pasienter finner informasjon om sine helseproblemer på internett før de kommer til behandling, og forventer at sykepleiere har oppdatert kunnskap om aktuell forskning.

(Foto: Høgskolen i Nord-Trøndelag)
(Foto: Høgskolen i Nord-Trøndelag)

– Pasientene har ikke alltid kompetanse til å skille god forskning fra dårlig forskning, eller vurdere forskjellige behandlingsmetoder, sier professor Alba DiCenso fra School of Nursing ved McMaster University i Canada.

Hun deltok nylig på konferansen “Integrating Evidence into Practice” ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen.

– Sykepleierne må bruke sin kliniske ekspertise, og kunne hjelpe pasientene med å vurdere hvilken forskning som gjelder og ikke gjelder for den aktuelle sykdommen, sier DiCenso.

– Det er fortsatt et gap mellom forskning innen sykepleievitenskap og brukerkunnskapen og gjeldende praksis. Det er overveldende god og mye sykepleieforskning, men den er ikke integrert i gjeldende praksis, mener DiCenso.

Møter barrierer

Professor Alba DiCenso fra McMaster University i Canada er sentral innen fagfeltet kunnskapsbasert praksis for sykepleiere.
Professor Alba DiCenso fra McMaster University i Canada er sentral innen fagfeltet kunnskapsbasert praksis for sykepleiere.

DiCenso viser til forskjellige barrierer sykepleiere kan møte når aktuell forskning og kunnskap skal integreres i fagutøvelsen:

  • For lite tid til å søke etter aktuell forskning.
  • Manglende opplæring i å søke etter forskning.
  • Manglende organisatorisk støtte.

– Manglende opplæring har vært en stor utfordring hittil. Men nå blir det enklere å søke etter informasjon, på grunn av at mange kilder tilbyr såkalte ”pre-processed resources”.

– Det vil si at man nå kan søke i databaser med allerede vurderte studier. Dette sparer vi tid på, hevder DiCenso.

Manglende organisatorisk støtte til å endre praksisen etter nye forskningsfunn kan føre sykepleieren ut i etiske dilemma.

– Hvis sykepleieren har et annet syn på hva som er den beste praksisen etter å ha funnet aktuell forskning, kan hun eller han få etiske vanskeligheter med å delta i den rådende praksisen, påpeker DiCenso.

Forhåndsvurderte studier

DiCenso beskriver utviklingen innen kunnskapsbasert praksis de siste ti årene: Den første tiden var det viktig å forstå kunnskapsbasert praksis og dens betydning. Deretter har miljøet lagt vekt på å gjøre det mulig å søke på allerede vurderte kilder.

Nå er utfordringen, ifølge DiCenso, å finne ut hvordan man kan endre praksis i fagutøvelsen ut fra den nye kunnskapen forskningen fører til.

DiCenso og prosjektleder Lena Nordheim fra Høgskolen i Bergen anbefaler å søke i databaser som gir oversikt over forhåndsvurderte studier.

– Noen studier har for lav kvalitet, og en forhåndsvurdering kan skille ut de beste.

– Når man søker i databaser med mange studier, får man ikke bare ett resultat, men flere, forhåndsvurderte studier som man kan velge i for å finne de beste kildene, sa Nordheim og DiCensio.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS