Lovende hjernehinnevaksine

I løpet av en epidemi rammes titusenvis av innbyggerne i en rekke afrikanske land av hjernehinnebetennelse. En ny vaksine ser ut til å kunne stanse sykdommen helt.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I løpet av noen få uker ble nærmere 12 millioner mennesker vaksinert mot hjernehinnebetennelse i Burkina Faso. (Foto: Jon Shadid/UNICEF)
I løpet av noen få uker ble nærmere 12 millioner mennesker vaksinert mot hjernehinnebetennelse i Burkina Faso. (Foto: Jon Shadid/UNICEF)

– Det er helt utrolig, resultatene er over all forventning, sier Dominique Caugant, forskningssjef ved Folkehelseinstituttet.

Hun har ledet den norske delen av det internasjonale vaksinasjonsprosjektet «Meningitis Vaccine Project».

Målet i prosjektet har vært å eliminere epidemiene av hjernehinnebetennelse forårsaket av serogruppe A meningokokker i det såkalte meningittbeltet. Det omfatter afrikanske land sør for Sahara, og strekker seg fra Senegal i vest til Etiopia i øst.

Resultatet har blitt en ny og forbedret vaksine, MenAfriVac, som ikke koster mer enn en halv dollar per dose.

En av ti dør

Marc LaForce er direktør for vaksineprosjektet. Sammen med Caugant presenterte han de foreløpige resultatene på konferansen «Contributions to Global Health Research, Capacity Building and Governance» i Oslo i september.

– Den offisielle lanseringen av vaksinen i desember 2010 var en stor dag for alle oss i teamet. De fleste som arbeider med folkehelse, opplever sjelden å få delta i en hel utviklingsfase og faktisk se et produkt bli introdusert på nasjonal skala, sa han.

På verdensbasis har WHO beregnet at det årlig er rundt en halv million tilfeller av meningokokksykdom. Omkring en av ti som rammes, dør av sykdommen, og de som overlever kan få alvorlige skader.

– Eksisterende vaksiner har ikke vært gode nok til å forhindre de store epidemiene i Afrika. Det finnes forbedrede vaksiner, men de er altfor dyre for afrikanske land, forklarer Caugant.

Nesten ingen syke

(Foto: Jon Shadid/UNICEF)
(Foto: Jon Shadid/UNICEF)

Folkehelseinstituttet har bidratt med mikrobiologisk og serologisk kompetanse i forbindelse med vaksinen og leder nå en av studiene som evaluerer effekten av vaksinen i Burkina Faso.

Burkina Faso var det første landet som tok i bruk vaksinen. I løpet av noen få uker ble alle mellom 1 og 29 år vaksinert. Det omfatter nærmere 12 millioner menensker.

Atallet som rammes av serogruppe A meningokokksykdom, varierer fra år til år, men 1000 tilfeller i løpet av en uke er ikke uvanlig, og det har vært rapportert opptil 8000, ifølge Caugant.

– Seks måneder etter den vellykkede innføringen av vaksinen er det rapportert om bare fire tilfeller av serogruppe A meningokokksykdom, alle hos uvaksinerte individer, forteller hun.

Smitter fra friske bærere

Folkehelseinstituttet gjennomfører i tillegg en bærerstudie i Burkina Faso for å undersøke om massevaksinasjon med MenAFriVac også reduserer antall bærere av serogruppe A meningokokker.

Til enhver tid har nemlig mange mennesker meningokokker i halsen uten å bli syke, og disse bærerne er hovedkilden for spredning av bakterien.

Et lokalt team på rundt 50 medarbeidere har samlet inn mer enn 40 000 prøver fra halsen. De første prøvene ble samlet inn i forkant av massevaksinasjonen, og de siste vil bli tatt i oktober/november 2011.

Prøvene tas i tre ulike landsdeler og på flere tidspunkter gjennom året for å ta hensyn til naturlige variasjoner.

Gir flokkimmunitet

Dominique Caugant og Marc LaForce. (Foto: Elin Fugelsnes)
Dominique Caugant og Marc LaForce. (Foto: Elin Fugelsnes)

– Positive prøver sendes til oss for videre analyser. Foreløpige resultater tyder på at det er blitt betydelig færre serogruppe A-bærere etter vaksinasjonen, og at vaksinen dermed gir såkalt flokkimmunitet, forteller Caugant.

Flokkimmunitet innebærer at den ikke-vaksinerte delen av befolkningen indirekte er beskyttet fordi færre bærere betyr at smittepresset er mindre.

– Dette er svært viktig informasjon for andre land som vurderer å innføre vaksinen, påpeker Caugant.

Hun mener det nå må lages barnevaksinasjonsprogram som sørger for at også framtidige småbarn blir vaksinert. 

Vaksinen er også bruk i massevaksinasjon i Mali og Niger.

Lenke:

Forskningsrådets program Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)  

Powered by Labrador CMS