Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - les mer.

Et nytt verktøy kan gi leger muligheten til å overvåke fosterlyd gjennom hele svangerskapet. (Foto: Laerdal Global Health)
Et nytt verktøy kan gi leger muligheten til å overvåke fosterlyd gjennom hele svangerskapet. (Foto: Laerdal Global Health)

Overvåker fosterlyd for å redde nyfødte

– Forskningen vår viser at enkle tiltak kan redde mange nyfødte liv, sier forsker.

På verdensbasis er det over tre millioner dødfødsler og rundt tre millioner nyfødte barn som dør hvert år, de fleste i fattige land.

Om lag tre millioner av disse dødsfallene skyldes oksygenmangel under fødsel.

Forskere har funnet en sterk sammenheng mellom unormal fosterlyd og fødselsrelaterte dødsfall.

God overvåking av fosterlyd hjelper dermed helsearbeidere å fange opp utsatte barn og sette i gang tiltak som redder liv.

Jordmor-stetoskop

Forsker, fødselslege og gynekolog Paschal Mdoe har i sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS) forsket på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler i hans hjemland Tanzania.

Paschal Mdoe tok nylig doktorgraden ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Privat)
Paschal Mdoe tok nylig doktorgraden ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Privat)

Tradisjonelt har helsearbeidere i fattige land brukt et såkalt jordmor-stetoskop til å overvåke fosterlyd. Dette er et solid og viktig verktøy laget av tre. Jordmoren plasserer stetoskopet på magen, legger øret inntil og hører lyd fra livmoren. Men verktøyet kan være vanskelig å bruke på overfylte fødeavdelinger.

Mdoe har blant annet sammenlignet dette stetoskopet med håndholdt Doppler, som er et trådløst ultralydapparat.

Han fant ingen betydelige forskjeller på hva jordmødre og helsearbeidere oppdaget mellom disse to verktøyene, men intervjuer viste at de foretrakk å jobbe med jordmor-stetoskopet.

Fant det beste verktøyet

Deretter testet Mdoe det foretrukne jordmor-stetoskopet mot et nytt verktøy kalt Moyo. Dette er en måler som kontinuerlig overvåker fosterlyden under fødsel, utviklet av Laerdal Global Health.

– Moyo hjalp helsearbeiderne å fange opp unormal fosterlyd oftere og tidligere. De kunne dermed sette i gang ulike tiltak for å hindre at de nyfødte døde eller ble skadet, forklarer Mdoe.

Hans studier viser en trend hvor fostre som ble overvåket ved hjelp av Moyo hadde større sjanse for overlevelse enn i de andre gruppene. Men det trengs mer forskning for å måle endelige effekter på overlevelse.

Mdoes studier er gjennomført ved Haydom sykehus på landsbygda nord i Tanzania, hvor de årlig har 5000 fødsler.

Vil overbevise myndighetene

Moyo er dyrere enn jordmor-stetoskopet, både i innkjøp og vedlikehold.

Mdoe tror derfor ikke det er realistisk at Moyo kan erstatte jordmor-stetoskopet i fattige land.

Han er likevel tydelig på at målet er å overbevise myndighetene om at verktøyet er verdt investeringene.

– Hvis vi bare legger vekt på effektiviteten, er liten tvil om at Moyo er det beste verktøyet, sier Mdoe.

Verktøyet Moyo hjelper helsearbeidere å fange opp unormal fosterlyd oftere og tidligere. (Foto: Laerdal Global Health)
Verktøyet Moyo hjelper helsearbeidere å fange opp unormal fosterlyd oftere og tidligere. (Foto: Laerdal Global Health)

Har påvirket internasjonale retningslinjer

Doktorgraden er del av et stort internasjonalt prosjekt kalt Safer Births.

Prosjektet startet i 2012, da sykehusene Haydom Lutheran og Muhimbili National i Tanzania og Stavanger universitetssjukehus (SUS) gjorde felles sak med Laerdal Global Health. De hadde et sterkt ønske om å gjøre fødsler tryggere for barn og mødre i fattige land.

Hege Ersdal var veileder for Mdoe. Hun var også med å starte forskningsprosjektet som doktorgraden var en del av. (Foto: Kjetil Alsvik)
Hege Ersdal var veileder for Mdoe. Hun var også med å starte forskningsprosjektet som doktorgraden var en del av. (Foto: Kjetil Alsvik)

Anestesilege Hege Ersdal ved SUS/SAFER var med å starte Safer Births og er forskningsleder for prosjektet. Hun var også hovedveileder for Mdoe. Hun er stolt over resultatene prosjektet kan vise til.

– Vi ville gjøre en forskjell, og forskningen vår viser at enkle tiltak kan redde mange nyfødte liv. Kunnskapen har allerede påvirket internasjonale retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte. Videre har vi utviklet bedre utstyr for trening og behandling som kan skaleres opp globalt, sier Ersdal.

Interesse fra vestlige land

De nye treningsmetodene og det medisinske utstyret som er utviklet gjennom prosjektet testes nå ut i flere land, blant annet Nepal, Kongo, Uganda, USA, Nederland og Norge.

Det viser seg nemlig at også vestlige land er interessert i det pålitelige enkle utstyret, i stedet for store kostbare maskiner.

Referanse:

Mdoe, P.F.: Improving fetal heart rate monitoring in low resource settings. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Stavanger. (2019)

Powered by Labrador CMS