Mye klimagass på hver

Norge bidrar med drøyt en promille av de samlede globale klimagassutslippene. Det er lite i verden, men mye på hver av oss sammenlignet med innbyggere i mange andre land.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.no)
(Foto: www.colourbox.no)

Fakta

Hva er klimagasser?
Hovedgrupper av gasser og stoffer som slippes ut i miljøet er klimagasser, forsurende stoffer, tungmetaller og miljøgifter, som hver for seg påvirker miljøet. De tre viktigste menneskeskapte klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Hva er CO2-ekvivalent?
Måleenheten for utslipp av klimagasser. Den samlede påvirkingen på global oppvarming, beregnet ved hjelp av verdier for effekten av ett tonn utslipp av de forskjellige gassene, sammenlignet med ett tonn CO2 over et bestemt tidsrom.

- I 2007 ble det i Norge sluppet ut nær 12 tonn såkalte CO2-ekvivalenter per innbygger. Dette er litt over halvparten av tilsvarende tall for USA, men høyere enn for de fleste andre land, sier Trond Sandmo i Statistisk sentralbyrå.

Transport er den største bidragsyteren til norske klimagassutslipp, og stod for 28 prosent av samlede utslipp i 2007.

Veitrafikken var den største bidragsyteren, med 19 prosent, mens 7 prosent stammet fra innenriks sjøfart og fiske.

- Transportutslippene har økt med 26 prosent siden 1990, opplyser Sandmo.

Utslipp fra olje- og gassvirksomhet

Olje- og gassvirksomheten stod for 26 prosent av de samlede klimagassutslippene i 2007, mot 15 prosent i 1990.

Utslippene fra denne aktiviteten er nesten doblet på 17 år. Økningen henger hovedsakelig sammen med veksten i olje- og gassutvinning.

- Den totale mengden olje og gass som ble utvunnet i 2007 var 90 prosent høyere enn i 1990, og virksomheten krever store mengder elektrisitet basert på forurensende naturgass, forteller han.

Mer miljøvennlig industri

Industrien slipper ut mindre klimagasser enn tidligere. I 2007 utgjorde næringens utslippsandel 27 prosent, mot 39 prosent i 1990.

Dette skjedde samtidig med at industriproduksjonen økte.

CO2-utslippene har riktignok gått noe opp i samme tidsperiode, men var lavere i 2007 enn i de fleste årene i perioden 1994-2004.

Utslipp fra landbruk

Av mindre kilder til norske utslipp av klimagasser er det landbruk og avfall som er de viktigste. Disse kildene stod for henholdsvis 8 og 3 prosent av de totale utslippene i 2007.

- Landbruksutslippene har hatt en svak nedgang i perioden 1990-2007, først og fremst på grunn av mindre utslipp fra en lavere husdyrbestand, utdyper han.

Utslipp fra avfall var nesten 16 prosent lavere i 2007 enn i 1990, selv om avfallsmengden vokste med rundt 30 prosent i samme periode.

Lenke:

Trond Sandmo: Norske utslipp av klimagasser – lite i verden, mye på hver av oss, i Samfunnsspeilet 4/2008

Powered by Labrador CMS