En notis fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - les mer.

Et elektromagnetisk felt oppstår i alle situasjoner hvor det finnes elektrisk ladning, for eksempel fra mobil og trådløst utstyr.
Et elektromagnetisk felt oppstår i alle situasjoner hvor det finnes elektrisk ladning, for eksempel fra mobil og trådløst utstyr.

Nytt samarbeidsforum for elektromagnetiske felt og helse

Publisert

Et nytt samarbeid mellom offentlige myndigheter skal ivareta folks behov for informasjon om helseeffekter fra elektromagnetiske felt fra eksempelvis trådløs teknologi og høyspentledninger.

Det skal også ivareta pasienter tilknyttet dette feltet.

Det nye samarbeidsforumet som består av offentlige myndigheter og representanter fra helsesektoren skal sikre god kommunikasjon om elektromagnetiske felt, EMF, og helse.

Et elektromagnetisk felt oppstår i alle situasjoner hvor det finnes elektrisk ladning, for eksempel fra mobil og trådløst utstyr. Forumet skal også få til en samordnet og helhetlig forvaltningspraksis på dette fagfeltet.

- Vi skal sikre at kommunikasjonen med befolkningen på dette feltet er basert på kvalitetssikret kunnskap. Vi skal også holde øye med den teknologiske utviklingen innen trådløs teknologi, sier fagdirektør Tone-Mette Sjømoen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Les mer om samarbeidsforumet på hjemmesidene til DSA